Update src/main/resources/i18n/messages_ca.properties #104

Closed
wants to merge 1 commit into
from
View
2 src/main/resources/i18n/messages_ca.properties
@@ -117,7 +117,7 @@ NetworkTab.2=Genraci\u00F3 de miniatures
NetworkTab.3=Iniciar minimitzat
NetworkTab.4=Instalar como a Servei de Windows
NetworkTab.5=Configuraci\u00F3 General
-NetworkTab.6=Tama\u00D2o maximo del buffer de transcodificaci\u00F3, en megabytes (maximo MAX_BUFFER_SIZE):
+NetworkTab.6=Mida m\u00e0axim del buffer de transcodificaci\u00f3, en Megabytes (m\u00e0axim MAX_BUFFER_SIZE):
NetworkTab.7=N\u02D9mero de nuclis usats per transcodificar (sembla que teniu %d):
NetworkTab.8=Buscar actualitzacions
NetworkTab.9=Verificar autom\u00E0ticament