Skip to content

pth-cz/pth-cz.net

gh-pages
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
css
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pth-cz.net

CircleCI

Lokální rozběhání

 1. Nainstaluj Docker.
 2. Spusť docker build -t pth .
 3. Spusť docker run -p 4000:4000 -v $(pwd):/srv/jekyll pth
 4. Web bude přístupný z adresy http://localhost:4000/

Fotky Tyrannů, Ex-Tyrannů a vedení

Fotky se nacházejí v adresáři /images/tyranni/ a jejich názvy mají podobu jmeno-prijmeni.jpg (vždy bez diakritiky a mezer). Fotky musí být v poměru 1:1.

Upravení fotek do správné velikosti

for i in $( ls images/tyranni/*.jpg); do convert -resize 240x -quality 80 $i $i; done

Přidání nové fotky

Pokud fotka s dotyčnou osobou ještě neexistuje (tzn. je zobrazen obrázek unknown.jpg), je potřeba po nahrání obrázku do složky /images/tyranni/ upravit ještě stránku se seznamem Tyrannů pages/tyranni.html. V tomto souboru najděte dotyčnou osobu a změňte u ní cestu k obrázku.

Úpravy seznamu Tyrannů

Přidání nového Tyranna

 1. Otevři soubor vim _data/tyranni.yml
 2. Doplň nahoru do souboru informace o novém tyranovi:
- name: Franz Josef I.
 start: 1918
 image: franz-josef.jpg
 1. Ulož soubor ;-)

Změna Tyranna na Ex-Tyranna

 1. Otevři soubor vim _data/tyranni.yml
 2. Najdi řádek se jménem příslušného Tyranna
 3. Za řádek se slovem start u daného Tyranna doplň:
 end: ROK UKONČENÍ PROGRAMU
 1. Ulož soubor ;-)

Troubleshooting

 • po spuštění dostávám Bundler::GemNotFound --> je potřeba smazat Gemfile.lock

Releases

No releases published

Packages

No packages published