Skip to content
gh-pages
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
css
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

pth-cz.net

CircleCI

Lokální rozběhání

 1. Nainstaluj Docker.
 2. Spusť docker build -t pth .
 3. Spusť docker run -p 4000:4000 -v $(pwd):/srv/jekyll pth
 4. Web bude přístupný z adresy http://localhost:4000/

Fotky Tyrannů, Ex-Tyrannů a vedení

Fotky se nacházejí v adresáři /images/tyranni/ a jejich názvy mají podobu jmeno-prijmeni.jpg (vždy bez diakritiky a mezer). Fotky musí být v poměru 1:1.

Upravení fotek do správné velikosti

for i in $( ls images/tyranni/*.jpg); do convert -resize 240x -quality 80 $i $i; done

Přidání nové fotky

Pokud fotka s dotyčnou osobou ještě neexistuje (tzn. je zobrazen obrázek unknown.jpg), je potřeba po nahrání obrázku do složky /images/tyranni/ upravit ještě stránku se seznamem Tyrannů pages/tyranni.html. V tomto souboru najděte dotyčnou osobu a změňte u ní cestu k obrázku.

Úpravy seznamu Tyrannů

Přidání nového Tyranna

 1. Otevři soubor vim _data/tyranni.yml
 2. Doplň nahoru do souboru informace o novém tyranovi:
- name: Franz Josef I.
 start: 1918
 image: franz-josef.jpg
 1. Ulož soubor ;-)

Změna Tyranna na Ex-Tyranna

 1. Otevři soubor vim _data/tyranni.yml
 2. Najdi řádek se jménem příslušného Tyranna
 3. Za řádek se slovem start u daného Tyranna doplň:
 end: ROK UKONČENÍ PROGRAMU
 1. Ulož soubor ;-)

Troubleshooting

 • po spuštění dostávám Bundler::GemNotFound --> je potřeba smazat Gemfile.lock

About

http://pth-cz.net

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.