Webfejlesztés a gyakorlatban speckoll kurzus anyagai
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Webfejlesztés a gyakorlatban

Itt találhatók a kurzuson bemutatott anyagok.

Javaslom a gh-pages ágat követni, ott több értelmes dolog van, mint a masterben. :)