Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
82 lines (56 sloc) 6.99 KB

Od czego zacząć

Na początek

Przed zdecydowaniem się na rozpoczęcie swojej przygody z testowaniem, warto zadać sobie pytanie "czy na pewno chcę być testerem?". Jeśli tak, to dlaczego?

Warto pamiętać o tym, że od paru już lat panuje coraz większe zainteresowanie pracą na rynku IT. Przełożyło się to na ogromną popularność wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów czy bootcampów.

W internecie można trafić na artykuły traktujące o tym, że w świecie IT jest ogromne zapotrzebowanie na przykład na programistów. Również na grupach facebookowych z ogłoszeniami o pracę można zaobserwować, że wiele firm szuka specjalistów od testowania niejednokrotnie 2 lata i dłużej, nie potrafiąc zapełnić wakatu.

{% hint style="info" %} Szkopuł tkwi w tym, że zapotrzebowanie jest przede wszystkim na specjalistów {% endhint %}

Oczywiście można podejść do tematu zostania testerem po (teoretycznie) linii najmniejszego oporu, jak choćby w stylu "może zatrudnią mnie na klikacza i tam nauczę się czym jest testowanie".

Jeżeli jednak, niezależnie od tego, czy pracujesz już na stanowisku testera, czy jeszcze nie, chcesz zacząć od zera i poznać czym jest testowanie, to dobrym pomysłem może być skorzystanie z poniższych materiałów.

Są odpowiednie zarówno dla osób, które nie mają nic wspólnego z "komputerami", a wirusy nazywają po prostu jakimś "programem", jak i dla dyplomowanych inżynierów oprogramowania.

Przypominam, że wszystkie materiały polecane w tym dokumencie zostały wybrane na podstawie mojego doświadczenia i indywidualnych przekonań. Nie jest to lista TOP materiałów dla początkującego testera. Jest to zbiór bardziej uniwersalnych materiałów, które według mnie będą przydatne.

Więcej materiałów znajduje się w poszczególnych rozdziałach i w przygotowanych planach.

{% page-ref page="plan-nauki/" %}

Pierwsza praca jako tester

Wiesz jak wygląda praca testera?
Z czym będziesz musiał mierzyć się każdego dnia?

Podejmując się swojej pierwszej pracy jako tester można zostać przytłoczonym brakiem obeznania w danym temacie, przez co nie wiadomo nawet o co zapytać i od czego zacząć.

Poniższy wpis bardzo fajnie nakreśla kilka podstawowych kwestii i dostarcza przykładowe pierwsze kroki, takie jak lista kontrolna dołączania do nowego projektu i pierwsze pytania, które warto zadać.

{% embed url="http://nickytests.blogspot.com/2017/05/getting-started-on-testing-project.html" caption="" %}

📚 Materiały

💬 Dyskusje

Dyskusje

👄 Historie zostania testerem

You can’t perform that action at this time.