Skip to content

pyladies-pilsen/materialy-pokrocily-kurz

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PyLadies kurz pokročilých Plzeň

Kurz pokročilých navazuje na začátečnický kurz PyLadies není ovšem určen pouze pro absolventky/y, stačí umět základy Pythonu a mít chuť se učit dál. V případě zájmu nás kontaktujte přes https://pyladies.cz/plzen/ nebo na FB https://www.facebook.com/pyladies.plzen.

V tomto repozitáři budeme postupně shromažďovat materiály z jednotlivých setkání. Některé materiály jsme přidali jako gitovské submoduly, abyste si při klonování stáhli všechny použijte:

git clone --recurse-submodules https://github.com/pyladies-pilsen/materialy-pokrocily-kurz.git 

Níže najdete seznam možných témat a také plánovaných a proběhlých přednášek v prvním experimentálním běhu na jaře 2021.

Navrhovaná témata:

 • GIT
 • animace pomocí želvy a interakce s myší
 • malování fraktálů a interakce pomocí želvy
 • základy PyGame
 • GUI pomocí Tkinteru
 • použití knihovny pro text to speech
 • Python a GEOdata
 • základy Pandas pomocí Jupyteru (https://github.com/zitkat/Data_PYWorking_Pilsen)
 • vizualizace dat
 • základy Flask
 • GUI přes web, HTML + CSS
 • rozhraní pro příkazovou řádku argparse a Click
 • typová kontrola pomocí MyPy
 • paralelní programování
 • a dle zájmu další...

Pro inspiraci připojujeme odkaz na Ostravský kurz pokročilých https://naucse.python.cz/2020/pyladies-ostrava-podzim-pokrocili/ a MI-PYT kurz z FIT-ČVUT https://naucse.python.cz/course/mi-pyt/.

Plánovaná setkání

Setkání budou probíhat online pomocí Zoomu pravidelně v úterý od 18:00 do 20:00

Těšíme se na další navazující setkání v roce 2022.

Proběhlá setkání v prvním experimentálním běhu kurzu jaro 2021

 • 26.1.2021 - Programátorské prostředí: virtuální prostředí pro Python, typy na IDE, pluginy, editory a podobné vychytávky
 • 2.2.2021 - Git - základy: proměnná PATH, instalce, vytvoření repozitáře, vytváření revizí
 • 9.2.2021 - Git - větvení: větve, vzdálené repozitář
 • 16.2.2021 - Databáze: motivace, Structured Query Language (SQL)
 • 23.2.2021 - SQLite:
 • 2.3.2021 - Použití Githubu ke spoluporáci
 • 9.3.2021 - Praktické zpracování dat a využití databáze, jednoduchá vizualizace
 • 16.3.2021 - Bulk insert do SQLlite, návrh API, zobrazení geografických dat
 • 23.3.2021 - základy HTML a CSS
 • 30.3.2021 - FLASK, SQLAlchemy, Jinja2
 • 6.4.2021 - FLASK, SQLAlchemy, Jinja2
 • 13.4.2021 - Forms: webové formuláře a jejich zpracování Flaskem
 • 20.4.2021 - Jupyter: instalace, principy použití, Pandas - načítání dat
 • 27.4.2021 - Pandas: příprava dat, filtrování
 • 4.5.2021 - Pandas: export, analýza (groupby)
 • 11.5.2021 - OOP: Objektově orientované programování a návrh v Pythonu vol. 1.
 • 18.5.2021 - OOP: Objektově orientované programování a návrh v Pythonu vol. 2.
 • 25.5.2021 - IT: Životní cyklus a vývoj SW, pozice v IT

About

Sylabus a materiály z navazujícího kurzu PyLadies v Plzni

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages