Skip to content
@pyvec

Pyvec, z.s.

Service organization of the Czech Python user group

Pinned repositories

 1. Czech Python user group homepage / Domovská stránka českých Pythonistů

  HTML 36 106

 2. Get involved! Ideas and To-Do of the Czech Python user group / Zapoj se! Nápadníček a To-Do českých Pythonistů

  23 1

 3. Czech Python user group news / Novinky české Python komunity

  CSS 12 21

 4. Website with learning materials / Stránka s učebními materiály

  Jupyter Notebook 233 105

 5. All the data about Pyvo meetups / Všechna data o Pyvo srazech

  Python 10 43

 6. PyCon CZ 2019 website

  HTML 7 15

Repositories

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…

You can’t perform that action at this time.