@pyvec

Pyvec

Service organization of the Czech Python user group

Pinned repositories

 1. python.cz

  Czech Python user group homepage / Domovská stránka českých Pythonistů

  HTML 34 93

 2. zapojse

  Get involved! Ideas and To-Do of the Czech Python user group / Zapoj se! Nápadníček a To-Do českých Pythonistů

  22

 3. blog.python.cz

  Czech Python user group news / Novinky české Python komunity

  CSS 10 18

 4. naucse.python.cz

  Website with learning materials / Stránka s učebními materiály

  Jupyter Notebook 90 45

 5. pyvo-data

  All the data about Pyvo meetups / Všechna data o Pyvo srazech

  Python 8 24

 • All the data about Pyvo meetups / Všechna data o Pyvo srazech

  Python 8 24 Updated Sep 26, 2018
 • Website with learning materials / Stránka s učebními materiály

  Jupyter Notebook 90 45 8 issues need help Updated Sep 26, 2018
 • Czech Python user group homepage / Domovská stránka českých Pythonistů

  HTML 34 93 MIT Updated Sep 25, 2018
 • Bookshelf / Knihovnička

  31 16 Updated Sep 23, 2018
 • Website of Pyvec nonprofit / Webová stránka neziskovky Pyvec

  HTML 2 4 MIT Updated Sep 21, 2018
 • Homepage of PyWorking events / Domovská stránka PyWorking událostí

  HTML 7 7 MIT Updated Sep 16, 2018
 • Resources (graphics, texts, ...) / Zdroje (obrázky, texty, ...)

  TeX 4 Updated Sep 5, 2018
 • Jupyter Notebook 13 21 Updated Sep 5, 2018
 • Organizer's Guide of Czech Python Community / Příručka pro pořadatele

  Python 9 7 Updated Sep 4, 2018
 • Reference handouts / Taháky

  Python 16 14 Updated Aug 31, 2018
 • Collects info about the activists in the Czech Python user group and dumps it into a JSON file

  Python MIT Updated Aug 26, 2018
 • 3 Updated Aug 25, 2018
 • Homepage of Pyvo (Czech Python user group) meetups / Domovská stránka Pyvo srazů

  HTML 12 17 3 issues need help Updated Aug 25, 2018
 • Czech Python user group news / Novinky české Python komunity

  CSS 10 18 Updated Aug 23, 2018
 • PyCon CZ 2018 website

  HTML 3 2 MIT Updated Aug 14, 2018
 • Helper module for hosting Frozen-Flask based websites on GitHub pages

  Python 13 5 1 issue needs help Updated Jul 6, 2018
 • PyCon CZ tickets checker / Kontrolor správnosti PyCon CZ lístků

  Python MIT Updated May 29, 2018
 • Hooks for naucse.python.cz

  Python 2 MIT Updated May 11, 2018
 • Database for Python meetups / Databáze pro Pyvo srazy

  Python 1 5 MIT Updated Mar 30, 2018
 • Micropython code for a small robot

  Python Updated Mar 10, 2018
 • PDF slides of talks which were not uploaded to SlideShare or SpeakerDeck / PDF slajdy přednášek, které nikdo nenahrál na SlideShare nebo SpeakerDeck

  3 Updated Feb 17, 2018
 • PyCon in the Czech Republic 2017

  HTML 6 8 MIT Updated Nov 16, 2017
 • Script for pulling information from Meetup.com into YAML / Skript pro tahání informací z Meetup.com do YAMLu

  Python Updated Sep 12, 2017
 • Hacky script to generate a wordcloud for the Czech Python user group

  Python 2 Updated Aug 26, 2017
 • Announce Czech Python meetups on Twitter / Ohlašuje české Python setkání na Twitteru

  Python 2 2 MIT Updated Aug 15, 2017
 • Get involved! Ideas and To-Do of the Czech Python user group / Zapoj se! Nápadníček a To-Do českých Pythonistů

  22 Updated Feb 27, 2017
 • PyCon in the Czech Republic 2016

  CSS 8 8 MIT 2 issues need help Updated Feb 3, 2017
 • Slides for community-related talks / Slajdy pro přednášky týkající se komunity

  HTML MIT Updated Dec 22, 2016
 • Repo for collaboration on documents / Repo pro spolupráci na dokumentech

  HTML 1 Updated Nov 27, 2016
 • Facebook event header creator / Skript na automatické vytváření obrázků do záhlaví Facebook eventů

  Shell 1 MIT Updated Aug 23, 2016