New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Python komunita a já #40

Merged
merged 4 commits into from Sep 19, 2017

Conversation

Projects
None yet
10 participants
@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Sep 15, 2017

No description provided.

@honzajavorek honzajavorek requested review from encukou , hroncok and baradrb Sep 15, 2017

@hroncok

This comment has been minimized.

Copy link
Member

hroncok commented Sep 15, 2017

Narcissistic blog post :D

On it.

@hroncok
Copy link
Member

hroncok left a comment

 • mám pár changes lokálně, pošlu commit

Jenže soustředění mnoha informací do mozku pár osob neškáluje a nemůže prospívat nikomu ze zúčastněných. Je potřeba zpřehlednit a posílit federační způsob, jakým pracujeme. Je potřeba, aby skupin mohlo být ještě víc a dokázaly fungovat suverénněji. Existence implicitních předpokladů v hlavách pár osob místo explicitně zdokumentovaných návodů brání lidem v orientaci, rozletu, a tomu, aby jsme byli všichni na podobné vlně. Je potřeba víc vysvětlovat, víc dokumentovat, víc sepisovat jaké jsou naše hodnoty a jak věci děláme, jak o nich rozhodujeme, jak o nich diskutujeme.

Přemýšlel jsem tedy o tom, že by se měla moje role změnit a jasněji určit. Abych věděl, na čem přesně mám pracovat, a co mám pustit z hlavy. Aby i ostatní měli jasno v tom, co ode mě mají očekávat, a co už ne. Takže tady to je. Snažil jsem se před programováním apod. činnostmi, kde jsem nahraditelný, upřednostnit věci, kde mohu uplatnit svůj přehled v komunitě a znalost její historie.

This comment has been minimized.

@hroncok

hroncok Sep 15, 2017

Member

„apod.“ ve smyslu „a podobnými“, jsem asi ještě neviděla přijde mi to divné


Přemýšlel jsem tedy o tom, že by se měla moje role změnit a jasněji určit. Abych věděl, na čem přesně mám pracovat, a co mám pustit z hlavy. Aby i ostatní měli jasno v tom, co ode mě mají očekávat, a co už ne. Takže tady to je. Snažil jsem se před programováním apod. činnostmi, kde jsem nahraditelný, upřednostnit věci, kde mohu uplatnit svůj přehled v komunitě a znalost její historie.

## Čím se chci zabývat

This comment has been minimized.

@hroncok

hroncok Sep 15, 2017

Member

Pozor, celá tahle část je vyšinutá z větné vazby, koukej, jak to nefunguje:

 • Chci se zabývat pomocník Martina Bílka....
 • Chci se zabývat majitel domén...
 • ...

Nebudu to měnit, protože nevím, kterým směrem, bys to chtěl měnit.

Nabízím:

 • chci se zabývat pomáháním Martinovi Bílkovi, převodem domén, tvorbou nové verze, zadáváním, psaním (nadpis zůstává, body se rapidně mění)

nebo

 • chci být pomocníkem, majitelm, správcem, autorem (nadpis se mění, body se mění v pádu)

Správce znamená, že bych rád nějak vedl směřování, kterým se webová stánka ubírá a rád bych nad ní měl ochrannou ruku, ale na jejím vývoji by se ideálně podílel tým lidí. Mou prací by také mělo být hledání začátečníků, kteří mohou pomoci se snadnějšími úkoly, a s jejich mentorováním.

## Co bych dělal rád, ale nemám to jak stihnout

This comment has been minimized.

@hroncok

hroncok Sep 15, 2017

Member

Stejný problém.

- Hnací síla za zhotovením [job boardu pro PyLadies](https://github.com/pyvec/zapojse/issues/35)
- Vývojář [blog.python.cz], někdo kdo dokumentuje jeho používání, a opravuje na něm chyby (tzn. issues [zde](https://github.com/pyvec/blog.python.cz/issues) a [zde](https://github.com/honzajavorek/danube-delta/issues))

## Co už nechci dělat

This comment has been minimized.

@hroncok

hroncok Sep 15, 2017

Member

A tady to je správně 🎉

Narcissistic blog post: Minor improvements
 * grammar
 * typography
 * small clarification
 * better links text (not only for blind people)
About: [Honza](http://honzajavorek.cz) je programátor. Od roku 2011 pomáhá budovat českou komunitu kolem jazyka [Python](http://python.cz/). Pracuje v [Apiary](https://apiary.io/), kde se stará o [Dredd](https://github.com/apiaryio/dredd), Open Source nástroj na testování webových API.


Mnoho věcí v [české Python komunitě][python.cz] vzniklo s mou pomocí. Založil jsem [Brněnské Pyvo](https://pyvo.cz/brno-pyvo/), pomáhal jsem rozjíždět [Ostravské Pyvo](https://pyvo.cz/ostrava-pyvo/) a [pražské PyLadies](http://pyladies.cz/praha_course/), byl jsem na ustavujících schůzkách [brněnských PyLadies](http://pyladies.cz/brno_course/), pražského [PyWorkingu](https://pyworking.cz/), byl jsem v organizačních týmech všech tří [PyCon CZ](https://cz.pycon.org/) konferencí, spoluorganizoval jsem první pražské [Django Girls](http://djangogirls.org/), sepisoval jsem nové stanovy naší neziskovky [Pyvec](http://pyvec.org/), a jsem původním autorem i samotné stránky [python.cz]. Když se podívám na [Zapoj se], velká část nápadů a úkolů je ode mě.

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • zrušit čárku před "a jsem původním"
 • chybí link k Zapoj se

This comment has been minimized.

@hroncok

hroncok Sep 15, 2017

Member

link nechybí, je na konci souboru


Mnoho věcí v [české Python komunitě][python.cz] vzniklo s mou pomocí. Založil jsem [Brněnské Pyvo](https://pyvo.cz/brno-pyvo/), pomáhal jsem rozjíždět [Ostravské Pyvo](https://pyvo.cz/ostrava-pyvo/) a [pražské PyLadies](http://pyladies.cz/praha_course/), byl jsem na ustavujících schůzkách [brněnských PyLadies](http://pyladies.cz/brno_course/), pražského [PyWorkingu](https://pyworking.cz/), byl jsem v organizačních týmech všech tří [PyCon CZ](https://cz.pycon.org/) konferencí, spoluorganizoval jsem první pražské [Django Girls](http://djangogirls.org/), sepisoval jsem nové stanovy naší neziskovky [Pyvec](http://pyvec.org/), a jsem původním autorem i samotné stránky [python.cz]. Když se podívám na [Zapoj se], velká část nápadů a úkolů je ode mě.

Moje původní role zakladatele a organizátora brněnského Pyva se brzy rozšířila v toho, kdo propojuje lidi, tmelí je dohromady, a ví o všem, co se kde děje. Díky tomu, že jsem se nebál sociálních sítí, znal všechny ze všech měst a zároveň na sebe upoutával pozornost i lidí mimo komunitu, začal jsem být ideální osobou, která by měla propagovat vše, co se v komunitě dělo. Sám jsem se pak ještě pojmenoval jako "maskot české Python komunity", abych dal najevo, že nestojím za vším, co propaguji, ale že je to často tvrdá práce mnoha dalších lidí.

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • zrušit čárku před "a ví o všem"

Mnoho věcí v [české Python komunitě][python.cz] vzniklo s mou pomocí. Založil jsem [Brněnské Pyvo](https://pyvo.cz/brno-pyvo/), pomáhal jsem rozjíždět [Ostravské Pyvo](https://pyvo.cz/ostrava-pyvo/) a [pražské PyLadies](http://pyladies.cz/praha_course/), byl jsem na ustavujících schůzkách [brněnských PyLadies](http://pyladies.cz/brno_course/), pražského [PyWorkingu](https://pyworking.cz/), byl jsem v organizačních týmech všech tří [PyCon CZ](https://cz.pycon.org/) konferencí, spoluorganizoval jsem první pražské [Django Girls](http://djangogirls.org/), sepisoval jsem nové stanovy naší neziskovky [Pyvec](http://pyvec.org/), a jsem původním autorem i samotné stránky [python.cz]. Když se podívám na [Zapoj se], velká část nápadů a úkolů je ode mě.

Moje původní role zakladatele a organizátora brněnského Pyva se brzy rozšířila v toho, kdo propojuje lidi, tmelí je dohromady, a ví o všem, co se kde děje. Díky tomu, že jsem se nebál sociálních sítí, znal všechny ze všech měst a zároveň na sebe upoutával pozornost i lidí mimo komunitu, začal jsem být ideální osobou, která by měla propagovat vše, co se v komunitě dělo. Sám jsem se pak ještě pojmenoval jako „maskot české Python komunity“, abych dal najevo, že nestojím za vším, co propaguji, ale že je to často tvrdá práce mnoha dalších lidí.

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • zrušit čárku před "a ví o všem"

Všechno je to rozhodně správný trend. Historicky jsme nikdy nefungovali centralizovaně, ale spíš federačně. Tedy tak, že každá úderná skupina byla samostatná v konání i rozhodování, ale vystupovalo se společně pod jednou vlajkou a probíhala určitá synchronizace a výměna znalostí. Tedy existovali lidé, jako je Petr Viktorin nebo já, kteří se účastnili tolika aktivit v komunitě, že vlastně zajišťovali ono informační a kulturní propojení.

Jenže soustředění mnoha informací do mozku pár osob neškáluje a nemůže prospívat nikomu ze zúčastněných. Je potřeba zpřehlednit a posílit federační způsob, jakým pracujeme. Je potřeba, aby skupin mohlo být ještě víc a dokázaly fungovat suverénněji. Existence implicitních předpokladů v hlavách pár osob místo explicitně zdokumentovaných návodů brání lidem v orientaci, rozletu, a tomu, aby jsme byli všichni na podobné vlně. Je potřeba víc vysvětlovat, víc dokumentovat, víc sepisovat, jaké jsou naše hodnoty a jak věci děláme, jak o nich rozhodujeme, jak o nich diskutujeme.

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • zrušit čárku před "a tomu, "
 • "abychom" místo aby jsme

This comment has been minimized.

@honzajavorek

honzajavorek Sep 18, 2017

Member

aby jsme 😱 ... co já nenapíšu


Jenže soustředění mnoha informací do mozku pár osob neškáluje a nemůže prospívat nikomu ze zúčastněných. Je potřeba zpřehlednit a posílit federační způsob, jakým pracujeme. Je potřeba, aby skupin mohlo být ještě víc a dokázaly fungovat suverénněji. Existence implicitních předpokladů v hlavách pár osob místo explicitně zdokumentovaných návodů brání lidem v orientaci, rozletu, a tomu, aby jsme byli všichni na podobné vlně. Je potřeba víc vysvětlovat, víc dokumentovat, víc sepisovat, jaké jsou naše hodnoty a jak věci děláme, jak o nich rozhodujeme, jak o nich diskutujeme.

Přemýšlel jsem tedy o tom, že by se měla moje role změnit a jasněji určit. Abych věděl, na čem přesně mám pracovat, a co mám pustit z hlavy. Aby i ostatní měli jasno v tom, co ode mě mají očekávat, a co už ne. Takže tady to je. Snažil jsem se před programováním apod. činnostmi, kde jsem nahraditelný, upřednostnit věci, kde mohu uplatnit svůj přehled v komunitě a znalost její historie.

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • zrušit čárku před "a co už ne"
9. Pisálek, který po letech dokončí [příručku pro organizaci srazů](https://github.com/pyvec/zapojse/issues/5).
10. Pisálek, který má čas napsat i technické články o tom, jak co v Pythonu udělat, ať už na blog nebo někam na [Zdroják.cz](https://www.zdrojak.cz/). Pisálek, který má čas sepsat třeba materiály pro workshop o API apod.

Správce znamená, že bych rád nějak vedl směřování, kterým se webová stánka ubírá a rád bych nad ní měl ochrannou ruku, ale na jejím vývoji by se ideálně podílel tým lidí. Mou prací by také mělo být hledání začátečníků, kteří mohou pomoci se snadnějšími úkoly, a s jejich mentorováním.

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • překlep "stánka" místo stránka
 • chybí čárka před "a rád bych"

## Co bych dělal rád, ale nemám to jak stihnout

K následujícím věcem mám nějaký vztah a bavily by mě, ale řekl jsem si, že mají menší prioritu nebo že jsem v nich zastupitelný. Popřípadě že v nich mohu vystupovat nanejvýš jako poradce, mentor, nebo koordinátor.

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • zrušit čárku před "nebo koordinátor"

- [Překladatel přednášky o mentorování](https://github.com/pyvec/zapojse/issues/63).
- Hnací síla za zhotovením [job boardu pro PyLadies](https://github.com/pyvec/zapojse/issues/35).
- Vývojář [blog.python.cz], někdo kdo dokumentuje jeho používání, a opravuje na něm chyby (tzn. issues [pyvec/blog.python.cz](https://github.com/pyvec/blog.python.cz/issues) a [honzajavorek/danube-delta](https://github.com/honzajavorek/danube-delta/issues)).

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • chybí čárka před "kdo dokumentuje"
 • zrušit čárku před "a opravuje"
## Co už nechci dělat

- Organizovat brněnské (a nejspíš ani žádné jiné) Pyvo. Šest let stačilo!
- Být zodpovědný za propagaci či organizaci jiných věcí, než je PyCon CZ.

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • zrušit čárku před "než"

This comment has been minimized.

@hroncok

hroncok Sep 15, 2017

Member

nesouhlasím. než je PyCon CZ -> VV s přísudkem jmenným se sponou.

This comment has been minimized.

@honzajavorek

honzajavorek Sep 18, 2017

Member

Se neshodnete, tak nechám co je 😄


## Co to celé znamená?

Není to žádná velká změna. Mě to pomůže ujasnit si, čím se chci zabývat a s jakou důležitostí. Svůj volný čas dělím mezi mnoho aktivit, takže chci, aby ten, který věnuji komunitě, měl co největší dopad.

This comment has been minimized.

@baradrb

baradrb Sep 15, 2017

Contributor
 • "Mně to pomůže"
@encukou
Copy link
Member

encukou left a comment

Díky! Za mě super, kontrolu pravopisu nechám na ostatní :)
Asi bych něco takového měl taky napsat, co?...

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

honzajavorek commented Sep 18, 2017

@hroncok @baradrb Přidal, jsem, 2d7fe55, pokorně, prosím, o svolení, vydat.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

honzajavorek commented Sep 18, 2017

Asi bych něco takového měl taky napsat, co?...

No, asi jo! 😉

@honzajavorek honzajavorek force-pushed the honzajavorek/python-a-ja branch from 57c243b to 2d7fe55 Sep 18, 2017


Seřazeno podle priorit.

1. Pomáhat Martinu Bílkovi (předseda Pyvce) v tom, aby se Pyvec transformoval z občanského sdružení na spolek a hlavně na něco, co bude lépe škálovat a lépe sloužit současným potřebám komunity.

This comment has been minimized.

@honzajavorek

honzajavorek Sep 18, 2017

Member

Tohle by mohlo zajímat @martinbilek 😏

K následujícím věcem mám nějaký vztah a bavily by mě, ale řekl jsem si, že mají menší prioritu nebo že jsem v nich zastupitelný. Popřípadě že v nich mohu vystupovat nanejvýš jako poradce, mentor nebo koordinátor.

- [Překládat přednášku o mentorování](https://github.com/pyvec/zapojse/issues/63).
- Být hnací silou za zhotovením [job boardu pro PyLadies](https://github.com/pyvec/zapojse/issues/35).

This comment has been minimized.

@honzajavorek

honzajavorek Sep 18, 2017

Member

Tohle by mohlo zajímat @messa 😓

This comment has been minimized.

@messa

messa Sep 19, 2017

Contributor

Zatím se řešily Pyladies registrace, teď bude asi čas ten job board nějak posunout. Přednáška o mentorování se časem taky přeloží 😄

Seřazeno podle priorit.

1. Pomáhat Martinu Bílkovi (předseda Pyvce) v tom, aby se Pyvec transformoval z občanského sdružení na spolek a hlavně na něco, co bude lépe škálovat a lépe sloužit současným potřebám komunity.
2. Převést [pyvo.cz](https://github.com/pyvec/zapojse/issues/3) a [pyladies.cz](https://github.com/pyvec/zapojse/issues/10) na Pyvec.

This comment has been minimized.

@messa

messa Sep 19, 2017

Contributor

Asi myslíš převést domény :)

@messa

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

messa commented Sep 19, 2017

Dej někam odkaz na svůj díl czpodcastu :)

@messa

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

messa commented on d34b8c5 Sep 19, 2017

👌 🙂

@honzajavorek honzajavorek merged commit c4402d3 into master Sep 19, 2017

2 checks passed

continuous-integration/travis-ci/pr The Travis CI build passed
Details
continuous-integration/travis-ci/push The Travis CI build passed
Details

@honzajavorek honzajavorek deleted the honzajavorek/python-a-ja branch Sep 19, 2017

@aleszoulek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

aleszoulek commented Sep 19, 2017

Ja vim, ze jdu trosku s krizkem po funuse, ale obsahove by se to hodilo vice na osobni blog nez na komunitni.

😐

@whiskybar

This comment has been minimized.

Copy link
Member

whiskybar commented Sep 19, 2017

Taky koukam, ze je to na hlavni strance blogu?

@hroncok

This comment has been minimized.

Copy link
Member

hroncok commented Sep 19, 2017

Já si dovolím nesouhlasit. Myslím si, že tohle na komunitní blog klidně patří.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

honzajavorek commented Sep 20, 2017

Já myslím, že se to hodí na oba. Pokud by to vadilo více lidem, klidně to vydám jen u sebe. Ale všechny předešlé články, které se týkaly i komunity, jsem přesouval sem. Tak jsem to dal sem.

Nevydal jsem si to sám, review dělalo dokonce několik lidí, takže mám čisté svědomí. Polovina článku je "pro mě", ale polovina pro všechny, kteří se mnou na něčem spolupracovali nebo spolupracovat chtěli.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

honzajavorek commented Sep 20, 2017

Jinak na hlavní stránce blogu je vždy poslední článek. Pomozte mi s dokončením #41 a nebude to tam :)

@kvbik

This comment has been minimized.

Copy link
Member

kvbik commented Sep 20, 2017

Mne se moc nelibi, jak je to napsany. Zni to (imho) sebestredne, coz mi prijde, ze muze urazit lidi, kteri uz neco udelali a na necem se podileli a odradit nove prichozi cleny. Takze proto bych byl spis proti zarazeni na blog komunity. Ale kdyz jsem videl, ze par lidi souhlasilo, tak jsem si rekl, at se to tedy vyda. Reviewovali 4 lidi, takze s autorem je to ted 5 pro VS 4 proti.

ps: Ted kdyz je to vydany, tak se muze komentovat treba pod clankem ;))

pps: Hejtuju konkretni clanek, nehejtuju autora! Napsal jsem to sem, protoze neprijde na dnesni Prazske Pyvo, kde bych mu to radeji rekl z oci do oci.

@benabraham

This comment has been minimized.

Copy link
Member

benabraham commented Sep 20, 2017

Už se řeklo všechno, ale ještě to neřekli všichni: za mě na tenhle blog klidně, ale v trochu jiný podobě vhodnější pro „širokou veřejnost“. Jako interní info do komunity snad, ale i tak bych byl opatrnej s tím javorkocentrismem i přes jeho nepopiratelný zásluhy. :) ☮️

@aleszoulek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

aleszoulek commented Sep 20, 2017

Není to o svědomí. To nijak nerozporuju.

Jen mi to nepřijde ideální způsob, jak reportovat z komunity ven - pro nově příchozí, tak ani dovnitř - pro ty, kteří v ní dělaj. Na komunikaci ven by to chtělo míň "javorkocentrismu" (lol). Na sumirování osobního TODO zase jinej kanál.

Takhle mi to prostě do současný komunity moc nesedne, no.

@starenka

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

starenka commented Sep 20, 2017

Ja bych to prejmenoval na "Ja a Python komunita" ;) Jestli to nekoho zajima a mam do toho co mluvit, tak souhlasim s Alesem, Jirkou, Kvbikem a Danem. Neprijde mi to moc jako vhodna forma. Mir s vama.

@messa

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

messa commented Sep 20, 2017

Mě se ten blogpost jako celek líbí. Začátek je javorkocentrický, ale pak je vidět, o co jde a co je cílem blogpostu. Jsou zmíněny některé "problémy" a to je dobře, protože jsem je třeba nějak tušil a nevěděl jsem, jestli to tak vidím jen já nebo jestli se o tom nějak ví a řeší se to a tak. Holt se na blogu pere prádlo, které by jinak zůstalo utopené v issues. Takovéhle blogposty o statusu a progressu by měly být častěji. Holt je to psané formou osobního pohledu z první osoby, podobně jako introductions ve Slacku.

Zkusme k tomu vymyslet nějaký redakční úvod.

@baradrb

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

baradrb commented Sep 20, 2017

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

honzajavorek commented Sep 20, 2017

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

honzajavorek commented Sep 21, 2017

3587f5f

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment