Skip to content

pyvec/bookshelf

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knihovnička

Jak to funguje?

 • Pokud si chceš půjčit knihu, založ na to na GitHubu Issue.
  • V názvu issue uveď jméno knihy.
  • V popisku issue uveď, kde chceš knihu předat. Standardně se knihy předávají na Pyvu (v různých městech – viz https://pyvo.cz/).
  • Standardní doba výpůjčky je jeden měsíc (do dalšího Pyva).
 • Pokud máš knihu, kterou chceš zařadit do knihovny, pošli pull request, který ji tam zařazuje.
  • Knihu můžeš buď nechat u sebe, nebo ji na některém Pyvu předat Petrovi (@encukou), který ji pak bude vozit na Pyva.
  • Hledáme knihy, které se týkají Pythonu a přidružených neutrálních technologií (např. databází), nebo programování či open-source obecně
  • Půjčování je dobrovolná činnost založená na důvěře. Pokud se knížka ztratí, bude nám to líto a budeme se snažit ji získat zpátky, ale zaručit nemůžeme nic.

Pokud nemáš účet na GitHubu, nebo není něco jasné, ozvi se na encukou@gmail.com. Začátečníci jsou vítáni!

How does this work?

 • If you want to borrow a book, open an Issue on GitHub.
  • Mention the name of the book in the issue name
  • In the issue comment, say where you'll pick the book up. Standard locations are the Pyvo meetups – see viz https://pyvo.cz/
  • The usual lease time is one month (until the next meetup).
 • If you have a book you'd like to add, send a pull request adding it!
  • You can either keep the book, or give it to Petr (@encukou) who can bring it to other Pyvo meetups in the country.
  • We're looking for books about either Python and related language-neutral technologies (like databases), or programming and open-source in general.
  • Lending is a volunteer effort based on trust. We have no legal responsibility for books you donate.

Spuštění webu lokálně v PC

Ve virtuálním prostředí s Pythhonem 3.6 (nebo vyšším) spusť:

$ python -m pip install -r requirements.txt

Ve stejném virtuálním prostředí spusť na Linuxu/macOS:

$ export PYTHONPATH=.

nebo na Windows:

> set PYTHONPATH=.

a pak (na všech systémech):

$ python bookshelf.py serve

Stránky se zpřístupní na adrese http://127.0.0.1:8003/. Změny v kódu se projeví po obnovení stránky v prohlížeči.

Přídání knihy:

do books.yml přidej:

nazev-knihy:
 name: Název knihy
 author: Autor knihy
 description: Krátký popis knihy
 copies:
   - owner: "@jmenonagithubu" - kdo je majitel knihy
    keeper: "@jmenonagithubu" - kdo se o knihu stará
    current: "@jmenonagithubu" - kdo má knihu půjčenou  
    borrowed: yyyy-mm-dd - od kdy ji má půjčenou
    signed: True - vyplnit, jen když je podepsaná
 url: odkaz na další informace o knize
 language:   
   - Anglicky/Česky
 tags:
  - doplň všechny vhodné tagy (Python, Data, Ostatní, SQL, Testování, Web, Začátečník)

Příklad knihy:

two-scoops-1-5:
 name: Two Scoops of Django (1.5)
 author: Daniel Greenfeld & Audrey Roy
 description: Best Practices for Django
 copies:
   - owner: "@honzakral"
    keeper: "@encukou"
 url: https://www.twoscoopspress.com/products/two-scoops-of-django-1-5
 language:
   - Anglicky
 tags:
   - Web
   - Python

do složky covers dej obrázek přebalu ve formátu nazev-knihy.jpg/png název musí být stejný jako v ymlu.