Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Změna uživatelského rozhraní #54

Open
frenzymadness opened this issue Oct 9, 2019 · 4 comments
Open

Změna uživatelského rozhraní #54

frenzymadness opened this issue Oct 9, 2019 · 4 comments

Comments

@frenzymadness
Copy link
Member

frenzymadness commented Oct 9, 2019

Z 15 issues na půjčení knihy mají jen dvě vyplněno v úvodním komentáři, kde si je chce žadatel převzít (obě od Karolíny).

Co takhle přidělat rozbalovací menu, které po kliknutí zobrazí seznam Pyv, a na github uživatele přesměruje až po volbě konkrétního Pyva, které tedy už bude vyplněné i v textu issue?

Nebo to alespoň v šabloně issue nějak viditelnějí označit?

@vahalova
Copy link
Member

vahalova commented Oct 9, 2019

No a chceš vůbec půjčovat knihy lidem, co si nepřečtou 3 řádky textu před odesláním issue?

@frenzymadness
Copy link
Member Author

frenzymadness commented Oct 9, 2019

Já ne, ale někteří očividně ano a pak se musí na chybějící informaci ptát.

Možná by stačilo něco jako

TOHLE VYPLŇ

Což člověka praští do očí více než ___ a zároveň to na něj vyskoči hned, když odešle issue bez vyplnění.

@vahalova
Copy link
Member

vahalova commented Oct 9, 2019

To, že pak většina už neodpoví beru jako ušetřené nošení knihy na Pyvo.
"Tohle vyplň" je dobrý nápad. :-)

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Oct 9, 2019

Souhlasím s @vahalova, že takovým lidem knihy půjčovat nechci. Rád bych ale omezil počet issue, kde tato slovní výměna probíhá.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants