Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Chci si půjčit knížku Extrémní programování #59

Open
watronic opened this issue Dec 25, 2019 · 6 comments
Open

Chci si půjčit knížku Extrémní programování #59

watronic opened this issue Dec 25, 2019 · 6 comments

Comments

@watronic
Copy link

watronic commented Dec 25, 2019

Chci si půjčit knížku Extrémní programování.

Chci si ji převezít na Pyvu v Praze .

(cc @whit)

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jan 10, 2020

@whit, budeš moct to knížku na Pyvu předat?

@whit
Copy link
Member

whit commented Jan 10, 2020

@watronic @encukou sorka kluci ale nevim kde je te knizce po tech letech konec :/

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jan 10, 2020

Ach jo.

Ještě v knihovničce nabízíš knížku Microinteractions, tu máš?

@whit
Copy link
Member

whit commented Jan 10, 2020

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jul 31, 2020

@whit, našel jsi je?

@whit
Copy link
Member

whit commented Aug 5, 2020

@encukou @watronic pánové, omlouvám se ale XP jsem nenašel. Microtransactions ano. Takže si to někdo musel půjčit. Jako flastr mohu nabídnout "Agilní programování" - nevím teď od koho to je a nečetl jsem, a dalších cca 30-40 knih o všem možném, python hacking, Postgres, TCP, no prakticky cokoli. Ale musel by to někdo zdokumentovat a zaznamenat - v kanclu na Vinohradské v Praze - to já fakt nedám. K zapůjčení tamtéž.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants