Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Řídící struktury #15

Open
encukou opened this issue Aug 20, 2018 · 4 comments
Open

Řídící struktury #15

encukou opened this issue Aug 20, 2018 · 4 comments

Comments

@encukou
Copy link
Member

@encukou encukou commented Aug 20, 2018

On 08/20/18 08:31, Petr Blahos wrote to python@py.cz:

Přátelé,
nemáte někdo jednostránkový (klidně oboustraný) papír (pdfko) v češtině
s popisem struktury základních řídících struktur v pythonu? (cykly, if-else,
definice funkcí, volání funkcí)

Potřeboval bych to vytisknout, a když se mě díte zeptá, jak se dělá tohle,
tak si to tam společně najdeme.

@encukou
Copy link
Member Author

@encukou encukou commented Oct 15, 2018

To je velice hezky zpracované, ale taky hodně nahuštěné. Dával bych to spíš lidem co přechází na Python z jiného jazyka :)

@tuttle
Copy link

@tuttle tuttle commented Oct 15, 2018

Hm, mám úplně stejný názor jako Petr. Aby to spíš neodrazovalo...

@MarrekNozka
Copy link

@MarrekNozka MarrekNozka commented Oct 23, 2018

Asi jo. Jen škoda, že tam nemá SVG, aby to šlo upravit, ale inspirace je to dobrá

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
3 participants