New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Udělat fixture s dummy datama #23

Open
benabraham opened this Issue Aug 26, 2018 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@benabraham
Member

benabraham commented Aug 26, 2018

Talky, workshopy atd.

@benabraham benabraham self-assigned this Aug 27, 2018

@frenzymadness frenzymadness self-assigned this Nov 3, 2018

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Nov 3, 2018

Pracuji na skriptu, který naplní databázi náhodně generovanými (ale smysluplnými) daty pomocí knihovny Faker.

@benabraham

This comment has been minimized.

Member

benabraham commented Nov 5, 2018

Myslím, že bohatě stačí vzít vhodná data z minulých let.

@benabraham

This comment has been minimized.

Member

benabraham commented Nov 5, 2018

Dokonce je lepší mít tam skutečné texty než Lorem ipsum libovolného druhu.

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Nov 5, 2018

Ok, může nám @starenka udělat dump letošní DB? Nebo dát do ní přístupy?

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Nov 5, 2018

Jaká data z toho ale vlastně můžeme použít? Jména, emaily, odkazy na socky, bia atp. bych asi dal pryč, takže nám zůstávají popisy jednotlivých talků/workshopů.

Vážně by nedávalo smysl je všechny nafejkovat? Navíc, když se napíše skript, který tu databázi naplní, bude se to daleko snáze udržovat než dump databáze v SQL souboru.

Chtěl bych to mít veřejně v repu, aby si kadý místo klikání v adminu jen spustil skript a měl nějaká data v db, ale to se celkem vylučuje s cistlivostí reálných dat z loňských let.

@benabraham

This comment has been minimized.

Member

benabraham commented Nov 5, 2018

Reálná data samozřejmě jen pro dnes veřejné informace: jména, odkazy, bia, popisy přednášek, časy v programu.

Vše, co je uvnitř stačí fejknout nebo dát všude „mail@example.com“ apod.

Jde mi o to, abychom pracovali na frontendu s něčím, co odpovídá skutečnosti (včetně množství) a ne s Lorem ipsum.

Ale nehrotil bych to. Pokud nám to ušetří práci, můžeme i nafejkovat všechno, ideálně délkama (počty slov třeba) podle posledního ročníku. A určitě jméno kalibru Moisés Guimarães de Medeiros :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment