Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Jak učit Python na střední škole

Warning

Tato příručka ještě není připravena. Chceš pomoci s její tvorbou? Na pyvec/zapojse#24 jsou další informace.

Proč bych měl učit Python?

  • Výhody
  • Nevýhody
  • Co to dá mě, co to dá dětem...

Jak začít?

  • ...

Příprava na výuku, splňení osnov

  • ...

Prosazování ve škole, lobbying

  • ...