Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
73 lines (38 sloc) 3.95 KB

Podpora komunitních aktivit

Pyvec nikomu neříká, co má dělat. Pomáhá těm, kteří se o něco snaží — je to servisní organizace. Má pod palcem síť kontaktů, finanční zdroje, know-how, atd., kterými podporuje dobrovolníky s nápady a odhodláním. Pyvec primárně podporuje projekty, které jsou otevřené a inkluzivní.

Dotazy pište na info@pyvec.org nebo v kanálu #pyvec na :ref:`Slacku <slack>`.

Síť kontaktů

Pyvec provozuje diskusi pyvec.slack.com určenou primárně pro organizátory komunitních akcí, lektory programování v jazyce Python, a jiné aktivní dobrovolníky.

Pro přístup pište na info@pyvec.org, ideálně s popisem toho, co pro Python v ČR děláte nebo dělat chcete. Jakmile se dostanete dovnitř, představte se ostatním v kanálu #introductions.

Domény

Máme účet na domena.cz <https://www.domena.cz/>, kde pro českou Python komunitu spravujeme a platíme domény jako pyvec.org, pyvo.cz, nebo pyladies.cz. Pokud zvažujete rozjetí komunitního projektu pod novou doménou, apelujeme na vás, abyste nás kontaktovali a nechali Pyvec doménu registrovat. Pozdější převody domén na Pyvec jsou komplikované a zdlouhavé.

Pište na info@pyvec.org nebo v kanálu #domeny na :ref:`Slacku <slack>`.

GSuite

Jako neziskovka máme k dispozici velmi výhodný tarif pro G Suite, tedy sadu aplikací od Google na vlastní doméně. Z těch je užitečná především emailová schránka. Umíme nastavit, aby fungovaly adresy jako info@pyladies.cz nebo praha@pyladies.cz.

Pište co potřebujete na info@pyvec.org nebo v kanálu #gsuite na :ref:`Slacku <slack>`.

Google Drive

Máme sdílený Google Drive, kde se to hemží všemi možnými dokumenty potřebnými pro chystání a provoz komunitních akcí a projektů.

Pro přístup pište na info@pyvec.org nebo v kanálu #gsuite na :ref:`Slacku <slack>`.

Poradenství ohledně GDPR

GDPR už jsme museli řešit pro několik akcí, takže jsme schopni vám poskytnout základní poradenství. Kdyby bylo potřeba, zajistíme i právní servis.

Pište co potřebujete na info@pyvec.org nebo v kanálu #gdpr na :ref:`Slacku <slack>`.

Poradenství ohledně inkluzivity akcí

Pyvec se snaží, aby jím podporované akce byly inkluzivní a přístupné pro co největší škálu lidí. Jestliže v tomto tématu tápete, rádi vám vysvětlíme základy problematiky a poskytneme rady na konkrétní kroky, které můžete udělat, aby vaše akce byla přístupnější.

Pište na info@pyvec.org nebo v kanálu #coc na :ref:`Slacku <slack>`.

Návody

Pod hlavičkou Pyvce postupně vznikají návody jak organizovat konkrétní akce nebo jak dělat určitou činnost, jež je v komunitě potřeba. Všechny jsou otevřené a najdete je :ref:`na těchto stránkách <main-toc>`. Chcete-li přidat svůj návod, koukněte na :ref:`contributing`

Finanční podpora

.. todo::
   Tuto sekci připravujeme.

Pište na info@pyvec.org nebo diskutujte v kanálu #money na :ref:`Slacku <slack>`.

You can’t perform that action at this time.