Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Mít stránku se seznamem významných členů komunity #11

Open
honzajavorek opened this issue Aug 2, 2018 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@honzajavorek
Copy link
Member

commented Aug 2, 2018

V zásadě jde o toto:

Výhoda je, že se pak dá na lidi odkazovat přes :ref: v návodech. Stránka by se klidně mohla nějak generovat během buildění projektu.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Aug 2, 2018

Slack API:

Odděleno na skupiny:

  • členové pyvce: https://raw.githubusercontent.com/pyvec/pyvec.org/master/pyvecorg/data/members.yml, upozornit pokud to daní lidé nemají vyplněno na Slacku, nebo pokud nejsou na Slacku vůbec - upozornit na jakékoliv nesrovnalosti v datech (třeba i Twitter profil)
  • skupiny na Slacku (pycon team, pycon media team, ...), pak je třeba začnou lidi používat
  • admini/owners slacku
  • github skupiny na pyvec/pyladiescz organizaci
  • vypsat pak všechny ostatní, kteří si vyplní v profilu co v Pyvci dělají
  • admini FB skupiny, mailinglistu...
  • pyvo organizatori/ky
  • pyladies organizatori/ky
  • pyconcz organizatori/ky

Nastavit cron build na Travis CI, který bude jednou denně přebuildovávat docku. Bude to dělat tak, že pošle fake push webhook na ReadTheDocs: https://github.com/pyvec/guide/settings/hooks

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Aug 8, 2018

Takze prototyp nejakej mam aspon s tim Slackem, ale stranka na Guide moc neskaluje. Spis by to chtelo nejakou separatni appku, ktera by bezela jako API a nabizela tohle info cemukoliv co by potrebovalo. Pak by Sphinx pri buildovani akorat mohl stahnout tyhle data z naseho API a vygenerovat lokalni reference na lidi a cela logika tehle veci by nemusela byt natlacena do Sphinxu.

Videl bych to na neco jako pyvec.org/api/community-members

@honzajavorek honzajavorek referenced this issue Aug 21, 2018

Closed

Nový web pro Pyvec #1

20 of 20 tasks complete
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.