Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Zakomponovat Michalovy připomínky do návodu na Pyvo #42

Open
honzajavorek opened this issue Apr 3, 2019 · 0 comments
Open

Zakomponovat Michalovy připomínky do návodu na Pyvo #42

honzajavorek opened this issue Apr 3, 2019 · 0 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

@msgre Ahoj. Přečetl jsem si sekci "Příručka pro pořadatele srazů" a mám k ní pár připomínek:

  • Jak můžu své srazy propagovat prostřednictvím Pyva? Na stránkách pyvo.cz jsou srazy pro Prahu, Brno a Ostravu. Letmo jsem prohlídnul zdrojáky a vypadá to, že srazy generuje z databáze. Je někde vystaveno rozhraní pro jejich zadávání?
  • Pravidelnost srazů Narozdíl od vás si myslím, že pravidelnost srazů je důležitá. Ideálně co měsíc, ale když to nejde, tak klidně i s větší periodou. Náhodné srazy podle mě mají tendenci vyhnívat (není tam žádný závazek kterého bych se držel)
  • Vydrž! Je normální, že energie a touha potkávat se s lidma a podílet se na organizaci srazů časem vyprchává. Mě vydržela asi 2 roky. Je fajn, pokud se do té doby utvoří silné jádro, které spolupracuje.
  • Není každý den posvícení Myslím že učitelé to mívají podobně -- úspěch srazu (vyučovací hodiny) nekoreluje s úsilím, které se do něj vloží. Mockrát se mi stalo, že pečlivě připravá schůzka zas tak dobře nedopadla, a naopak předem odepsaný sraz (třeba kvůli odřeknutým výstupům na poslední chvíli) byl boží. Hodně to souvisí i se složením lidí kteří dorazí (může se stát že vlivem počasí/nemocí nedorazí nikdo). Zkrátka, je třeba se předem obrnit a v případě neúspěchu nehledat hlavní příčinuv sobě.
  • Do sekce Vhodné místo konání, seznamu věcí, bych přidal explicitně prodlužky (ikdyž jsou zmíněné někde kousek níž)
  • K dokumentování srazů na Lanyrdu či jinde -- osobně to vnímám jako službu, poděkování vystupujícím (pokud samozřejmě explicitně neřeknou, že záznam nechtějí). Z osobní zkušenosti vím, že pokud se např. ucházím o novou práci, můžu svou aktivitu doložit nejen realizovanými projektu, GitHubem, ale právě i výstupy na akcích podobným Pyvu.

Přesunuto z pyvec/zapojse#5

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant