Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[migrated] Document how this works #3

Open
encukou opened this issue Aug 20, 2016 · 0 comments
Open

[migrated] Document how this works #3

encukou opened this issue Aug 20, 2016 · 0 comments
Labels

Comments

@encukou
Copy link
Member

@encukou encukou commented Aug 20, 2016

(Migrated from PyLadiesCZ/pyladies.cz#62, that's why it's Czech)

Poznámky:

  • .travis.yml
  • při merge do masteru se spustí build na Travis CI, který vždy projde (nic netestuje) a nasadí novou verzi
  • deploy.py
  • deploy.py vygeneruje html do _build složky, přepíše jejím obsahem lokální gh-pages větev (nástrojem ghp-import) a pak ji pushne na github
  • pokud deploy.py zjistí, že je na Travis CI, tak předtím ještě nastaví git - jako autora deploy commitu nastaví autora posledního commitu v masteru a do origin URL přidá GITHUB_TOKEN, který vyčte z environmentu (je zašifrovaný utilitkou travis encrypt a uložený v .travis.yml, utilitka se nainstaluje gem install travis, token se získá na https://github.com/settings/tokens a stačí public_repo práva... travis encrypt se musi delat v adresari s repozitarem webu, vysledna sifrovacka je totiz specificka pro repo), aby mohl pak dělat push zpátky na github
  • (do commitu do gh-pages se přidá náhodný smajlík, aby šlo aspoň pohledem do gh-pages branche na githubu vidět, jestli je to jiný commit než minule, hodí se to občas na ladění deploy mechanismu a navíc je to taková hezká malá srandička 😄 😉 )
  • github zaregistruje změnu v gh-pages větvi a nasadí novou verzi webu
  • je potřeba .nojekyll file, jinak se github zblázní (vidí totiž sphinxové _static aj. adresáře) a myslí si, že ve větvi je Jekyll blog
  • je potřeba CNAME soubor, kde je napsána kanonická doména
  • je potřeba mít reálně doménu nasměrovanou na githubí dnska podle jejich dokumentace

Mělo by se to lidsky sepsat do README nebo někam.

@encukou encukou changed the title Dokumentace toho, jak to celé funguje [migrated] Dokumentace toho, jak to celé funguje Aug 20, 2016
@hroncok hroncok changed the title [migrated] Dokumentace toho, jak to celé funguje [migrated] Document how this works Aug 20, 2016
hroncok added a commit that referenced this issue Aug 20, 2016
Related to #3
@hroncok hroncok assigned hroncok and unassigned hroncok Feb 23, 2017
@hroncok hroncok added the docs label Feb 23, 2017
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
2 participants