Organizer's Guide of Czech Python Community / Příručka pro pořadatele
Python
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_static/images
guides
.gitignore
.travis.yml
CONTRIBUTING.rst
LICENSE
LICENSE.MIT
Pipfile
Pipfile.lock
README.rst
conf.py
index.rst
readthedocs.yml
requirements.txt

README.rst

Příručka pro pořadatele - Python v ČR

Tato příručka je komunitní projekt českých Pythonistů. Jejím cílem je poskytnout materiály a know-how pro pořadatele a částečně i účastníky (např. kouče) různých akcí, jako jsou srazy, workshopy, kurzy.

Příručka je tvořena jako otevřená, do jejího zdrojového kódu a textů :ref:`může kdokoliv navrhovat změny <contributing>`. Texty a obrázky těchto materiálů jsou uvolněny pod licencí CC BY-SA 4.0. Za touto příručkou stojí Pyvec, neziskovka podporující v ČR aktivity kolem programovacího jazyka Python.