Skip to content

pyvec/naucse.python.cz

Repository files navigation

Nauč se Python

Otevřené materiály pro výuku Pythonu – jak na organizovaných kurzech, tak pro samouky.

Dostupné na naucse.python.cz.

Instalace a spuštění

Chceš-li server spustit na svém počítači, např. proto, že se chceš zapojit do vývoje, je potřeba ho nejdřív nainstalovat:

 • Přepni se do adresáře s kódem projektu.

 • Nainstaluj poetry. Můžeš instalovat podle oficiálního návodu, nebo:

  • Vytvoř a aktivuj si virtuální prostředí v Pythonu 3.9+.

  • Linux/MacOS:

   $ python3 -m pip install poetry
  • Windows:

   > py -3 -m pip install poetry
   
 • Vytvoř si prostředí a nainstaluj závislosti:

  $ poetry install

Nainstalovanou aplikaci spustíš následovně:

 • Aktivuj si virtuální prostředí, máš-li ho vytvořené.
 • Spusť vývojový server:
  $ poetry run python -m naucse serve
 • Program vypíše adresu (např. http://127.0.0.1:8003/); tu navštiv v prohlížeči.

Pokud chceš místo vývojového spuštění vygenerovat statické HTML soubory (např. pro nahrání na statický hosting):

 • Spusť freeze. Parametr --serve provede spuštění webserveru, pomocí kterého si lze vygenerované soubory prohlédnout:
  $ poetry run python -m naucse freeze --path=_build
 • HTML stránky jsou v adresáři _build. Program vypíše adresu (např. http://0.0.0.0:8000/); tu navštiv v prohlížeči.

Licence

Kód je k dispozici pod licencí MIT, viz soubor LICENSE.MIT.

Obsah kurzů má vlastní licenci, která je uvedena v metadatech. Používáme pouze licence pro otevřený obsah. Všechen obsah musí mít uvedenou licenci.


The code is licensed under the terms of the MIT license, see LICENSE.MIT file for full text. By contributing code to this repository, you agree to have it licensed under the same license.

Content has its own license specified in the appropriate matadata. Only free content licenses are used. By contributing to an already licensed document, you agree to have it licensed under the same license. (And feel free to add yourself to the authors list in its metadata.) When contributing new document(s) a license must be specified in the metadata.

About

Website with learning materials / Stránka s učebními materiály

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published