Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (15 sloc) 524 Bytes
title: Jak přidat kurz na Nauč se Python
description: Návod na přidání kurzu na Nauč se Python
long_description: |
V tomto meta-kurzu je kompletní návod na přidávání kurzů na Nauč se Python.
Kurz je určený pro organizátory a k přidání kurzu jsou potřeba jen základní znalosti práce
s gitem a GitHubem.
canonical: true
meta: true
plan:
- title: Přidání kurzu
slug: adding-a-run
materials:
- lesson: meta/installing-naucse
- lesson: meta/local-run
- lesson: meta/submitting-a-run
You can’t perform that action at this time.