Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
81 lines (68 sloc) 1.66 KB
title: MI-PYT
description: Základy již znáte a chcete se dozvědět o dalších možnostech využití Pythonu.
long_description: |
Díváte se na materiály předmětu MI-PYT (Pokročilý Python) na FIT ČVUT.
Materiály jsou dostupné v dvojí podobě, interně pro studenty FITu
na *Course Pages* a pro všechny veřejně zde.
Tento kurz vzniká pod záštitou firmy Red Hat Czech, s.r.o.
canonical: true
vars:
coach-present: false
mi-pyt: true
plan:
- title: Weboví klienti & CLI – Requests a Click
slug: requests-click
materials:
- lesson: fast-track/install
- lesson: intro/requests
- lesson: intro/click
- title: Webové aplikace – Flask
slug: flask
materials:
- lesson: intro/flask
- lesson: intro/deployment
- title: Moduly
slug: distribution
materials:
- lesson: intro/distribution
- title: Testování
slug: testing
materials:
- lesson: intro/testing
- title: Dokumentace – Sphinx
slug: docs
materials:
- lesson: intro/docs
- title: NumPy
slug: numpy
materials:
- lesson: intro/notebook
- lesson: intro/numpy
- title: Tahák na NumPy
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/numpy/numpy-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Analýza dat – Pandas
slug: pandas
materials:
- lesson: intro/pandas
- title: Cython
slug: cython
materials:
- lesson: intro/cython
- title: GUI – PyQT
slug: qt
materials:
- lesson: intro/pyqt
- title: Generátory a AsyncIO
slug: async
materials:
- lesson: advanced/generators
- lesson: intro/async
- title: Magie
slug: magic
materials:
- lesson: intro/magic
- title: MicroPython
slug: upy
materials:
- lesson: intro/micropython
You can’t perform that action at this time.