Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
144 lines (130 sloc) 3.86 KB
title: Začátečnický kurz
description: Naučte se Python vážně od začátku. Žádné předchozí znalosti nejsou potřeba.
long_description: |
Zde najdeš materiály, které se používají na začátečnických kurzech PyLadies
v Praze, Brně a Ostravě.
Jednotlivé lekce jsou určeny naprostým začátečníkům, žádné předchozí
znalosti nejsou nutné. Instrukce jsou uvedeny pro operační systémy Linux,
Windows i macOS.
canonical: true
vars:
coach-present: false
plan:
- title: Instalace
slug: install
materials:
- lesson: beginners/cmdline
- lesson: beginners/install
- lesson: beginners/venv-setup
- lesson: beginners/first-steps
- lesson: beginners/install-editor
- lesson: git/install
- title: Tahák na klávesnici (PDF)
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/keyboard/keyboard-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: První program
slug: hello
materials:
- lesson: beginners/hello-world
- lesson: beginners/print
- lesson: beginners/variables
- lesson: beginners/comparisons
- lesson: beginners/and-or
- title: Cykly
slug: loops
materials:
- lesson: beginners/expressions
- lesson: beginners/functions
- lesson: beginners/basic-functions
- lesson: intro/turtle
- lesson: beginners/while
- lesson: beginners/reassignment
- title: Tahák s užitečnými funkcemi
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/basic-functions/basic-functions-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Správa zdrojového kódu
slug: git
materials:
- lesson: git/basics
- lesson: git/branching
- title: Gitový tahák
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/basic-git/basic-git-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Řetězce
slug: def-str
materials:
- lesson: beginners/str
- lesson: beginners/str-index-slice
- lesson: beginners/str-methods
- lesson: beginners/fstring
- title: Řetězcový tahák
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/strings/strings-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Definice funkcí
slug: def
materials:
- lesson: beginners/def
- lesson: beginners/nested-traceback
- lesson: beginners/local-variables
- title: Testování
slug: tests
materials:
- lesson: beginners/exceptions
- lesson: beginners/modules
- lesson: beginners/testing
- lesson: beginners/circular-imports
- title: Výjimkový tahák
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/exceptions/exceptions-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Spolupráce a Open-Source
slug: foss
materials:
- lesson: git/collaboration
- lesson: git/ignoring
- lesson: beginners/files
- title: Gitový tahák
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/basic-git/basic-git-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Seznamy
slug: list
materials:
- lesson: beginners/list
- lesson: beginners/tuple
- title: Tahák na seznamy
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/lists/lists-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Grafika
slug: pyglet
materials:
- lesson: intro/pyglet
- lesson: projects/pong
- title: Kód celé hry Pong
type: link
url: http://pyladies.cz/v1/s012-pyglet/pong.py
- title: Tahák na Pyglet
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/pyglet/pyglet-basics-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Slovníky
slug: dict
materials:
- lesson: beginners/dict
- lesson: intro/json
- lesson: projects/github-api
- title: Slovníkový tahák
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/dicts/dicts-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Třídy
slug: class
materials:
- lesson: beginners/class
- lesson: beginners/inheritance
- title: Závěrečný projekt
slug: asteroids
materials:
- lesson: projects/asteroids
- title: Množinový tahák
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/sets/sets-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Tahák na geometrii a fyziku 2D her
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/game-physics/game-physics-cs.pdf
type: cheatsheet
You can’t perform that action at this time.