New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vyhodit virtualenv? #188

Open
messa opened this Issue Sep 19, 2017 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@messa
Contributor

messa commented Sep 19, 2017

Používat venv.

Píšu to z kurzu Pyladies, pak toto upřesním.

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Sep 24, 2017

Tady: http://naucse.python.cz/2017/pyladies-praha-jaro/beginners/install/linux/

Jako ono je tam napsané, že pouze v případě, že nefunguje venv, ale není to tam napsané tak jasně, aby to studenti ve stresu při první hodině úspěšně interpretovali.

Existují vůbec ještě nějaké distribuce, kde v Pythonu 3 není venv?

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Sep 24, 2017

Ubuntu?

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Sep 24, 2017

Je to trochu komplikovanější. Možná by stačilo doporučit na ubuntu nainstalovat python3-venv: https://askubuntu.com/a/789418/523617

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Sep 24, 2017

Ano, instalace python3-venv je (podle mě) normální postup, stejně jako na Debianu. Přidal bych to k apt-get install python3.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Sep 24, 2017

apt-get install python3 ale podle současného návodu v 99 % situací nepustíš, protože python3 už máš.

Co třeba (pseudojazyk):

Vytvoření virtuálního prostředí

...

vytvoříš pomocí python3 -m venv

Pokud to nic nevypíše, je to OK, pokud to napíše No module named venv, znamená to,že tvoje distribuce z instalace Pythonu z nějakého důvodu odebrala modul venv. Doinstaluj ho přes správce balíčků své distribuce:

Ubuntu a Debian:

apt-get install python3-venv

(Používáš-li jinou distribuci, předpokládám, že instalovat programy už umíš. :))

Potom by už příkaz měl fungovat, zkus to znovu.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment