New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Co je `py`? #190

Open
messa opened this Issue Sep 19, 2017 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@messa
Contributor

messa commented Sep 19, 2017

Tady: http://naucse.python.cz/2017/pyladies-praha-jaro/beginners/install/windows/

Proč tam není python? To je nějaký wrapper co se na Windows instaluje?

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Sep 19, 2017

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Sep 24, 2017

Je to tady: http://naucse.python.cz/2017/pyladies-praha-jaro/beginners/install/windows/

> py -3 -m venv venv

Našel jsem, že to je nějaký wrapper, co Python instaluje, a který umožňuje spouštět různé verze Pythonu (pokud je nainstalováno víc verzí): https://docs.python.org/3/using/windows.html#python-launcher-for-windows

Nezměníme to ale na normální python? Ve všech ostatních materiálech se používá python, takže toto jsou jen zmatky navíc. Zmínku o py -3 můžeme dát do poznámky (> [note]).

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Sep 24, 2017

Ostatní materiály předpokládají zapnuté virtuální prostředí, kde vždycky funguje python. Při výrobě toho virtualenvu se ale používá python3 (*nix) nebo py -3 (windows), aby se vytvořilo správně i když je na sysytému nějaký jiný Python (což se stává, i na Windows).

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Sep 29, 2017

Poznámky z první lekce PyLadies v NTK:

Některé PyLadies chodí s Windows a mají už Python 3.6 nainstalovaný. Některé ale mají v PATH jen příkaz python, jiné jen příkaz py, často obojí. V instrukcích je napsáno, že mají zaškrtnout Add Python 3.6 to PATH, ale už se tam nedozvíme, co udělat, pokud to neudělali. Dá se to nějak udělat zpětně? Trochu jsme s tím bojovali. Nakonec jsme to „vyřešili“ tak, že některé dělali venv pomocí příkazu python a některé pomocí py -3. Nechci udělat z materiálů obří chobotnici, kde bude tisíc podmínek, pokud tohle nefunguje atd. Ale momentální stav taky není 100% OK.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Oct 16, 2017

Přidat Python do PATH se dá i zpětně – v nastavení systému se dá příslušný adresář přidat.
Kdybych měl windows před sebou tak se tam doklikám, ale popsat to z hlavy nedokážu, zvlášť pro všechny možné verze toho systému :(

Hlavní je že když už je virtualenv, tak to chodí.

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Jun 17, 2018

Jak dokumentuje toho vlákno otázek a odpovědí, i na jedné verzi systému existuje několik více či méně funkčních způsobů, jak upravit PATH: https://superuser.com/questions/949560/how-do-i-set-system-environment-variables-in-windows-10

A každou chvíli se to bohužel mění.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment