New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Před instalací homebrew upozornit, kolik místa na disku to zabere #191

Open
messa opened this Issue Sep 19, 2017 · 7 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@messa
Contributor

messa commented Sep 19, 2017

Protože to stahuje snad i xcode.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Sep 19, 2017

@kvbik

This comment has been minimized.

Member

kvbik commented Sep 19, 2017

@kvbik

This comment has been minimized.

Member

kvbik commented Sep 20, 2017

moje poznamky:

-- aha, takze xcode muze mit 7GB nebo 130MB
http://www.contrid.co.za/2015/07/mac-os-x-install-command-line-tools-without-xcode/
@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Sep 20, 2017

Doporučoval bych spíš tu plnotučnou variantu se 7 GB, protože občas je prostě potřeba něco zkompilovat (jakože instalace něčeho zahrnuje uvnitř nějakou kompilaci).

Bohužel nemám možnost tyhle věci zkoušet na čistém macOS. Čisté Windows se dají snadno pořídit z modern.ie a instalaci Pythonu na tom zkoušet, u macOS o ničem takovém nevím. Takže díky za info @kvbik :)

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Sep 20, 2017

Myslím že těch 7GB na začátečnický kurz není potřeba. Všechny trochu populárnější knihovny mají dneska wheely.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Sep 20, 2017

@messa Čistý macOS zkus přes vagrant https://eng.hroncok.cz/2016/03/28/pytest-mac - zajímá tě jen úvod (jen nevím, jak moc je čistý, ale podle mě by měl být)

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Sep 20, 2017

I samotný homebrew může potřebovat něco občas zkompilovat. Nevím, používám MacPorts a ty takhle fungují (i když něco tahají už zkompilované). Zase nechci přidělávat začátečníkovi nějaké problémy tím, že mu doporučím osekanou verzi Xcode.

Asi by se to mělo teda vyzkoušet :) Díky @hroncok za tip.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment