New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[git/install] Lépe popsat kroky pro instalaci gitu na Windows #192

Open
messa opened this Issue Sep 19, 2017 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@messa
Contributor

messa commented Sep 19, 2017

Teď je to tam trochu vágně co v install wizardu vybrat, holky tápou, jestli to dělají správně a volají kouče.

@zuzejk

This comment has been minimized.

Contributor

zuzejk commented Nov 15, 2017

taky se tam myslím má doplnit, ať si tam lidi při instalaci nenastavujou jako core.editor Atom

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 20, 2017

Mohl by někdo s Windows udělat screenshoty celého procesu?

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 20, 2017

K nastavení je tam napsáno:

git config --global core.editor notepad

Co k tomu je ještě potřeba přidat?

@zuzejk

This comment has been minimized.

Contributor

zuzejk commented Nov 21, 2017

Vím, že to je napsáno, ale bez vysvětlení/varování.. no a stalo se, že pár aktivních holek to pochopilo, jako že si mají dosadit svůj používaný editor. Já jsem si to jako problém fakt nevymyslela. :)

@encukou encukou changed the title from Lépe popsat kroky pro instalaci gitu na Windows to [git/install] Lépe popsat kroky pro instalaci gitu na Windows Nov 22, 2017

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 22, 2017

Aha! To by mě nenapadlo. Tož to je potřeba spravit :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment