New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

ASCII diagrams are bad on small devices #268

Open
hroncok opened this Issue Nov 6, 2017 · 9 comments

Comments

Projects
None yet
5 participants
@hroncok
Member

hroncok commented Nov 6, 2017

importy

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Nov 7, 2017

Poznámka - je to zde: http://naucse.python.cz/course/pyladies/beginners/circular-imports/

Možná by se to dalo řešit graphvizem? Umí i složitější struktury uzlů, např. http://www.graphviz.org/Gallery.php Graphviz jde integrovat např. do RST ve Sphinxu, pro inspiraci ohledně implementace.

@mikicz

This comment has been minimized.

Member

mikicz commented Nov 14, 2017

Upřímně řečeno ani na velkém displeji to občas nevypadá dobře,,.
image

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Nov 14, 2017

Emojis? Wow.

@mikicz

This comment has been minimized.

Member

mikicz commented Nov 14, 2017

I když vypnu ten doplněk co mám v prohlížeči na zobrazování Emoji, tak to furt není správně...

image

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 14, 2017

Graphviz je IMO kanón na vrabce, dělal bych to přes SVG (kdybych to dělal já, t.j. kdyby se k tomu nedostal někdo dřív).

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Nov 15, 2017

Zkusil jsem to hodit do graphvizu: https://gist.github.com/messa/e3185d1c3cb3fa70ee3ce07f04b5b6b9

diagram

Myslím, že to vypadá fajn, zápis je... není úplně hrozný :) Ideálně kdyby takovýchle diagramů bylo víc, tak by bylo fajn si na ně definovat vlastní formát (např. postavený na YAMLu) a ten nějak jednoduše transformovat v Pythonu do Graphviz dot formátu (nebo možná je i přímo nějaké Graphviz Python API).

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Nov 15, 2017

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Jun 17, 2018

Dáme to tam jako obrázek v PNG i s DOT zdrojákem nebo klidně PY skriptem, který to umožní přegenerovat v budoucnu a bude to, což?

Nový kolotoč s vlastními formáty k tomu můžeme postavit později, ale těch diagramů je zatím jen pár.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Jun 17, 2018

Když, tak SVG.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment