New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Pyglet: Raw notes #288

Open
hroncok opened this Issue Nov 27, 2017 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
1 participant
@hroncok
Member

hroncok commented Nov 27, 2017

Nemám moc čas zakládat issues a navrhovat opravy, ale píšu to sem, než se mi to vykouří z hlavy:

 • na Fedoře nastal problém, že Pyglet nemohl najít GLU, pomohlo nainstalovat mesa-libGLU
 • aktuální verze Pygletu závisí na future, který nemá wheely a na nějakém divném OS (teď nevím, jestli macOS nebo Windows) future při setup.py install fázi hází error s nesrozumitelnou výjimkou o tom, že nějaký soubor už někdo čte (přesnou výjimku nevím)
  • pomohlo instalovat starší verzi Pygletu, což @zuzejk naštěstí měla jako znalost z CZ.NIC kurzu (myslím, že 1.2.4)
 • volání schedule_once do kříže je na hýbání ocasem dost krkolomné, když by to šlo dělat v tiku. chápu, že je to třeba ukázat, ale bylo by asi dobré udělat něco, co tikem úplně dobře nejde (třeba hýbat ocasem v náhodném intervalu? toto nemám rozmyšlené)
@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Nov 27, 2017

Ještě mě napadá:

Předvedl jsem oddělání logiky od funkcí manipulujících s globálním kontextem, tedy něco jako:

def tik(cas):
  had.x, had.y = vlnivy_pohyb(had.x, had.y, cas)

def vlnivy_pohyb(x, y, cas):
  x = x + cas * 20
  y = 20 + 20 * math.sin(x / 5)
  return x, y

Krásně se na tom dá vysvětlit, že „logikové“ funkce jsou ideálně izolované jednotky (ve smyslu, že loose coupling), které se dají použít i jinde, dají se hezky testovat apod. Nevím, jestli to tuto lekci zbytečně neznepřehlední, ale možná by to stálo alespoň za poznámku.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment