New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Najít knihovnu na hudbu #36

Open
encukou opened this Issue Feb 3, 2017 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@encukou
Member

encukou commented Feb 3, 2017

(přesunuto z PyLadiesCZ/pyladies#29)

Existuje jednoduchá knihovna na přehrávání not (melodie = ['C', 'E', 'G'] * 2 + ['E', 'E', 'D', 'E', 'F', 'D'] * 2 + ['E', 'D', 'C']; play(melodie)), která by fungovala na všech systémech?

Je PySynth to co hledáme?

@kvbik

This comment has been minimized.

Member

kvbik commented Feb 3, 2017

zajimava otazka, neresili nekdy #gymgeek @JerryFox ?

@JerryFox

This comment has been minimized.

JerryFox commented Feb 3, 2017

Když jsem naposledy řešil tento problém, tak mi vycházela dvě zcela odlišná řešení pro win a linux.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Feb 3, 2017

Mně taky :(

@JerryFox

This comment has been minimized.

JerryFox commented Feb 3, 2017

A jestli jsem to dobře pochopil, tak tohle vytváří wav file. Pokud to tak je, tak to by mi asi (při výuce) příliš nevyhovovalo.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Feb 3, 2017

Jedna možnost je generovat zvuk pomocí Numpy (+na to něco jednoduchého napsat), a přehrávat to v Jupyter Notebooku (from IPython.display import Audio).

@JerryFox

This comment has been minimized.

JerryFox commented Feb 3, 2017

Matně si vybavuju, že když jsme před lety řešili přehrávání midi souborů na disketovkách, tak jsem řešil přehrávání na PC. Myslím, že jsem tenkrát začal u toho, že pygame umí přehrávat midi. Postupně jsem se dobabral k ovládnutí nějakých synth knihoven nainstalovaných v systému, pomocí kterých jsem byl schopen jednotlivé tóny interpretovat. Stačil mi na to příkazový řádek. Pokusím se to dohledat, ale nevím...

@encukou encukou added this to Ideas in Content Mar 7, 2017

@encukou encukou removed this from Ideas in Content Mar 16, 2017

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment