New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Definovat workflow s forky #397

Open
hroncok opened this Issue Apr 21, 2018 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@hroncok
Member

hroncok commented Apr 21, 2018

V #395 (comment) se @frenzymadness ptá:

Merge nebo to nechat běžet z forku?

Jak to chceme dělat?

Až se dohodneme, bylo by dobré to přidat do #394

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Apr 21, 2018

Můj názor:

  1. organizátor si forkne, udělá link
  2. organizátor to odučí, udělá si ve forku svoje úpravy, jak potřebuje
  3. organizátor pokud možno všeobecně prospěšné (podle organizátora) úpravy materiálů nabídne pomocí pull requestu
  4. metadata runu zůstávají ve forku, obsah běhu je zmražen pomocí specifické větve

Kde organizátor je samozřejmě kdokoliv z organizátorského teamu.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Apr 21, 2018

BTW Ideálně bych všechny proběhlé runy přesunul do forků (pyladiescz + osobní), a zmrazil v čase konce kurzu, jako jsme to udělali s MI-PYTem.

@mikicz

This comment has been minimized.

Member

mikicz commented Apr 21, 2018

Workflow už byl mimochodem definován v #175, v issue na mojí bakalářku

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Apr 21, 2018

Workflow v #175 je podobné mému, jen neřeši ten konec, tedy otázku od @frenzymadness. Co chceme mergovat zpátky?

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented May 23, 2018

Mergovat chceme vylepšení, tedy víceméně vše kromě:

  • metadat
  • těch nových lekcí, u kterých jsou materiály spíš poznámky pro kouče (nejdou projít „z domu“)

Spíš bych to ale v aktuálních a podzimních bězích udělal operativně, a až pak standardizoval.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment