New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

instalace MicroPythonu na NodeMcu #414

Open
Kubiczek36 opened this Issue May 23, 2018 · 9 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@Kubiczek36

Kubiczek36 commented May 23, 2018

Dobrý den,
nedávno jsem si koupil Nodemcu z Aliexpressu https://www.aliexpress.com/item/NodeMcu-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-module/32448461056.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302e4c4dBHsB75, a posléze se snažil na něj nainstalovat micropython tak abych ji mohl programovat.

Nejprve jsem se ji pokusil naprogramovat na mém počítači s Win10, podle návodu https://naucse.python.cz/2018/micropython-workshop-ostrava/micropython/workshop-ostrava/ kde byl problém s ovladačem, který nefungoval.

Následně jsem podle stejného návodu pro Linux se pokusil ji zprovoznit na počítači s linuxem (Fedora násl. Lubuntu), kde u posledního kroku po stisknutí tlačítka rst na destičce se v příkazovím řádku objevila změť různých znaků a nešly zadávat žádné příkazy.

Po neúspěchu jsem se pokusil (znovu na obou verzích linuxu) postupovat podle návodu https://naucse.python.cz/2017/rh-openschool-micropython/micropython/mini-workshop/organizers/, kde se mi nepovedlo naflashovat desku, příkaz esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash' neustále házel chybuPermision denied ať jsem dělal co jsem dělal.

Jak tedy mám správně postupovat, abych dosáhl toho že budu mít funkční destičku?

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented May 23, 2018

Jsi ve skupině dialout? Je to v pokynech pro organizátory, v sekci "Příprava počítače":

$ sudo usermod -a -G dialout $(whoami)
$ su - $(whoami)

(Ten druhý příkaz je potřeba zadat znovu pro každou nově otevřenou konzoli, dokud nerestartuješ počítač.)

Jestli to nefunguje, poděl se prosím o celou chybovou hlášku, kterou dostáváš.

@encukou encukou added the content label May 23, 2018

@Kubiczek36

This comment has been minimized.

Kubiczek36 commented May 23, 2018

Ano měly bych být. Alespoň podle toho co píše příkazový řádek.
kuba@KubaPC:~/Dokumenty/nodemcu$ sudo usermod -a -G dialout $(whoami)
kuba@KubaPC:~/Dokumenty/nodemcu$ su - $(whoami)
Heslo:
kuba@KubaPC:~$ groups
kuba adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented May 23, 2018

A jakou chybu dostáváš?

@Kubiczek36

This comment has been minimized.

Kubiczek36 commented May 23, 2018

Teď když se pokouším postupovat dál tak mi to píše tyto hlášky:
kuba@KubaPC:~$ python3 -m pip install --user adafruit-ampy
/usr/bin/python3: No module named pip
kuba@KubaPC:~$ sudo dnf install picocom ampy
sudo: dnf: příkaz nenalezen

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented May 23, 2018

A tohle je Fedora?

@Kubiczek36

This comment has been minimized.

Kubiczek36 commented May 23, 2018

Lubuntu

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented May 23, 2018

Na Lubuntu není dnf. Doporučuju zkusit znovu Fedoru, tam umíme lépe poradit. Ale i na Lubuntu by to mělo nějak jít.

@Kubiczek36

This comment has been minimized.

Kubiczek36 commented May 23, 2018

Dobrý, tak nakonec se mi to nějak podařilo zprovoznit. Moc děkuji za rady!

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented May 23, 2018

A jak vlastně?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment