New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

sudo picocom a ampy #418

Open
frenzymadness opened this Issue Jun 5, 2018 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@frenzymadness
Contributor

frenzymadness commented Jun 5, 2018

V materiálech k MicroPythonu je napsáno, že pokud na Linuxu nelze přidat uživatele do skupiny dialout, může použít sudo picocom https://github.com/pyvec/naucse.python.cz/blob/master/lessons/beginners/micropython/index.md#linux

Tohle je samozřejmě funkční, ale když člověk dojde dále a chce použít ampy, aniž by byl ve skupině dialout, sudo mu už nepomůže, protože ampy je nainstalováno ve virtuálním prostředí.

Možnost číslo 1 je odebrat poznámku o sudu u picocomu. Přidání do skupiny by nemělo činit problém, jelikož člověk beztak potřebuje práva roota na instalace a členství ve skupině je trvalejší řešení.
Možnost číslo 2 je přidat poznámku k ampy, že když potřebuje sudo u picocomu, bude sudo potřebovat i zde, ale musí navíc spouštět ampy z virtuálního prostředí pomocí celé cesty ./venv/bin/ampy.

Co vy na to?

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Jun 5, 2018

Ale fuj, sudo určitě ne. Snažíme se lidi něco naučit a tímhle je učíme leda tak „když to nejde, dej před to sudo“. Takže za mě rozhodně 1.

frenzymadness added a commit to frenzymadness/naucse.python.cz that referenced this issue Jun 15, 2018

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Jun 15, 2018

Opraveno v nově připravovaných materiálech k MicroPythonu.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment