New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

API se seznamem lekcí a materiálů #431

Open
messa opened this Issue Aug 16, 2018 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
3 participants
@messa
Contributor

messa commented Aug 16, 2018

Ahoj,

potřeboval bych se dostat k seznamu lekcí a materiálů v nich, abych to mohl zobrazovat v odevzdávacím toolu. Hlavní funkcionalita toho toolu bude, že u jednotlivých lekcí bude možné odevzdat domácí úkoly, ale proč tam rovnou už nepřidat i ty materiály :) Vlastně pak může nahradit stránku kurzu na naučse. Samotný obsah materiálů by ale zůstal na naučse.

Představuju si zhruba něco takového, že by mohlo být např. dostupné na nějaké URL: course.yaml

V podstatě je to to samé, jako zdrojová data naucse, ale ideálně bez té dědičnosti okolo (derives: pyladies, base: hello) a v co nejstabilnějším formátu.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Aug 26, 2018

Tohle API by naucse mělo používat i interně, abychom měli jistotu, že tam je vše co frontend potřebuje.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment