New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Místo pro statické soubory k běhu kurzu #432

Open
frenzymadness opened this Issue Aug 26, 2018 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@frenzymadness
Contributor

frenzymadness commented Aug 26, 2018

Chtělo by to ke každému běhu kurzu mít nějakou složku, kam by se dalý dávat soubory jako:

  • Zadání domácích projektů (dokud nebude vyřešeno jinak)
  • Úvodní prezentace, která se mění s každým během a místem
  • Feedbacky k domácím projektům, které se také s každým během mění

Znamenalo by to snazší úpravy a jednodušší práci, když bude vše ke kurzu na jednom místě a nebude se to míchat s ostatními městy.

Narazil jsem na to při přípravách dalšího kurzu, protože tyto tři skupiny souborů jsou ty jediné, kvůli kterým se ještě odkazuji na pyladies.cz

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Sep 19, 2018

Opět se mi to připomnělo, protože při přípravách feedbacku k domácím projektům musím nahrát obsah samotný na PyLadies.cz a pak ještě měnit linky v plánu na naucse.

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Oct 2, 2018

@frenzymadness Co je to "feedback k domácím projektům"? Zatím jsem viděl jen feedback k odučené hodině (lekci).

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Oct 2, 2018

https://naucse.python.cz/2018/pyladies-ostrava-podzim/ -> Feedback k domácím projektům

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Oct 2, 2018

To by bylo super nějak šířit dál. Mohlo by se to třeba objevit v odevzdávátku u těch úkolů po začátku následující lekce. Teď to částečně suplují komentáře (v odevzdávátku).

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Oct 3, 2018

@messa Aby se holky nemusely na začátku hodiny na nic ptát, což stejně nedělají, připravuji pro ně feedback k tomu, co odevzdaly. Očas ukážu něco navíc nebo něco, co s tím souvisí spíše nepřímo.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment