New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Testy a Vyjimky v domacich projektech pred probranim #484

Open
vasekch opened this Issue Nov 1, 2018 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@vasekch
Contributor

vasekch commented Nov 1, 2018

Na kurzu v Bubenci

https://projekty.pyladies.cz/lesson?course=pyladies-2018-praha-podzim-bubenec&lesson=7-seznamy

jsou v projektech na seznamy ukoly (7 a 14) na testy a vyjimky, ktere jsme nebrali

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Nov 1, 2018

To je proto, že ty projekty byly vytvořeny na jiné pořadí lekcí.

Jestli chceš něco vyndat z https://projekty.pyladies.cz napiš @messa

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Nov 1, 2018

Do projekty.pyladies.cz jsem dal to, co bylo v handout6.pdf v naučse :) Zkusím to upravit. Kdyžtak ta markdown verze úkolů je teď v repozitáři messa/pyladies-courseware.

@vasekch

This comment has been minimized.

Contributor

vasekch commented Nov 1, 2018

holky si stezovaly, tak jsem demonstrative na kurzu prede vsemi zadal issue, at vidi, jak je to skvele :D

diky ze jste se toho tak chyli a omlovam se za strohe formulace, duvod samozrejme znam, trpel jsem neodbytnym pocitem plytvani casu kurzu, kdyz jsem to psal

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment