Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[beginners/install] Tahák na základní příkazy přík. přádky #52

Open
encukou opened this issue Mar 2, 2017 · 2 comments
Open

Comments

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Mar 2, 2017

Tabulka na konci lekce o příkazové řádce je škaredá a těžkopádná. Měl by na to být tahák jako na ostatní seznamy encyklopedických znalostí.

@encukou encukou added the content label Mar 2, 2017
@encukou encukou added this to Backlog in Content Mar 7, 2017
@encukou
Copy link
Member Author

encukou commented Oct 16, 2017

Viz PyLadiesCZ/pyladies.cz#335

@encukou
Copy link
Member Author

encukou commented Mar 5, 2020

FWIW, myslím že by bylo lepší lekci radikálně zjednodušit: omezit na cd a vytváření/aktivaci virtualenv. A další znalosti (a tahák) nechat na jinou lekci nebo kurz.

encukou pushed a commit that referenced this issue Aug 3, 2020
* webscraping úvod

* pd.read_html(), úvod do BS

* tabulky z pdf

* requests a BS select/select_one

* nastroje v prohlizeci

* příklad na pd.read_html

* data z ČSFD

* JS úvod

* Jak na JavaScript - kódy a obrázky

* JS dodělávky

* Scrapy výkřik

* dodělávky textů

* dodělávky textů

* pryč se scrapy

* reorder cells

* tádydádydá velmi informativní commit message

* pryč s camelotem, reorder cells

* javascript, xhr requests

* shorten/disable output

* texty, program kin offline

* sanitize img tags

* instalace

* komentare od Lumira
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
Content
Backlog
Development

No branches or pull requests

1 participant