New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[WIP] Micropython materials in separated files per topic and/or HW #401

Open
wants to merge 7 commits into
base: master
from

Conversation

Projects
None yet
3 participants
@frenzymadness
Contributor

frenzymadness commented Apr 23, 2018

První nástřel toho, jak by mohly materiály pro MicroPython workshopy vypada, abychom si pokaždé nemuseli tvotiř nový soubor s materiály pro daný kurz, ale abychom si jeho průběh do jisté míry jen poskládali z existujících kousků mimo jiné i podle nakoupeného HW.

Tohle by mohlo úplně nahradit materiály v beginners/micropython a intro/micropython.

ToDo:

  • Sjednotit oslovení čtenáře
  • Otestovat všechny ukázkové příklady a řešení
  • Doplnit do lekcí bez úkolů alespoň jeden úkol + řešení
  • Najít lepší jména pro složky/soubory a dodělat info.yml
  • Zajistit, aby se nerozbily staré workshopy a kurzy.

Co myslíte, má smysl pokračovat tímto směrem?

@hroncok hroncok added the blocked label Apr 23, 2018

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Apr 23, 2018

Mrknu na to, ale určitě něco takového chceme.

Je třeba zmrazit staré existující micropython běhy, ať se nerozbujou.

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Apr 23, 2018

Je třeba zmrazit staré existující micropython běhy, ať se nerozbujou.

Doplněno do ToDo

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Apr 23, 2018

Na první pohled to vypadá skvěle, díky! Doufám že brzo najdu čas se na to podívat podrobněji, ale kdyby ne, věřím že review zvládne i Miro.

@frenzymadness frenzymadness force-pushed the frenzymadness:new_micropython branch from 8de7fd7 to 4eeb042 Jun 5, 2018

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Jun 5, 2018

Sjednotil jsem oslovení. Pokračování příště.

Help wanted 😄

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment