Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[WIP] Micropython materials in separated files per topic and/or HW #401

Open
wants to merge 7 commits into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

frenzymadness
Copy link
Member

@frenzymadness frenzymadness commented Apr 23, 2018

První nástřel toho, jak by mohly materiály pro MicroPython workshopy vypada, abychom si pokaždé nemuseli tvotiř nový soubor s materiály pro daný kurz, ale abychom si jeho průběh do jisté míry jen poskládali z existujících kousků mimo jiné i podle nakoupeného HW.

Tohle by mohlo úplně nahradit materiály v beginners/micropython a intro/micropython.

ToDo:

  • Sjednotit oslovení čtenáře
  • Otestovat všechny ukázkové příklady a řešení
  • Doplnit do lekcí bez úkolů alespoň jeden úkol + řešení
  • Najít lepší jména pro složky/soubory a dodělat info.yml
  • Zajistit, aby se nerozbily staré workshopy a kurzy.

Co myslíte, má smysl pokračovat tímto směrem?

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Apr 23, 2018

Mrknu na to, ale určitě něco takového chceme.

Je třeba zmrazit staré existující micropython běhy, ať se nerozbujou.

@frenzymadness
Copy link
Member Author

Je třeba zmrazit staré existující micropython běhy, ať se nerozbujou.

Doplněno do ToDo

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Apr 23, 2018

Na první pohled to vypadá skvěle, díky! Doufám že brzo najdu čas se na to podívat podrobněji, ale kdyby ne, věřím že review zvládne i Miro.

@frenzymadness
Copy link
Member Author

Sjednotil jsem oslovení. Pokračování příště.

Help wanted 😄

@encukou encukou mentioned this pull request Jul 1, 2019
@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jul 1, 2019

I've rebased and extended this at #544.

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jul 1, 2019

Zajistit, aby se nerozbily staré workshopy a kurzy.

Staré kurzy jsou zamražené, takže by se rozbít neměly. Master by měl být základ pro nové kurzy.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

3 participants