Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Reword beginners' course lessons -- first batch #546

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
from

Conversation

Projects
None yet
2 participants
@encukou
Copy link
Member

commented Jul 1, 2019

Backporting improvements from the first session of the experimental
courses in Brno.

Note that Rock/Paper/Scissors is left to homework assignments.

beginners/hello-world:

 • Remove note for Python 3.5 and lower.

beginners/print:

 • Expand instructions on running a file.
 • Expand instructions on adding new functionality (line by line, often
  trying with "↑, Enter" ).
 • Word line number information as where Python noticed the error, not where the
  error is.

beginners/variables:

 • Add warning on converting input() result.

beginners/comparisons:

 • Add section on nesting if statements, using the simpler "Šťastná/bohatá"
  example instead of Rock/Paper/Scissors.

beginners/and-or:

 • Add more useful examples to the operator table.
 • Add info on "false friends" -- things like if a or b <= 0.
 • Use "or" in the "Šťastná/bohatá" example.

Plus various littler rewordings.

Reword beginners' course lessons -- first batch
Backporting improvements from the first session of the experimental
courses in Brno.

Note that Rock/Paper/Scissors is left to homework assignments.

beginners/hello-world:
- Remove note for Python 3.5 and lower.
beginners/print:
- Expand instructions on running a file.
- Expand instructions on adding new functionality (line by line, often
 trying with "↑, Enter" ).
- Word line number information as where Python noticed the error, not where the
 error is.
beginners/variables:
- Add warning on converting input() result.
beginners/comparisons:
- Add section on nesting if statements, using the simpler "Šťastná/bohatá"
 example instead of Rock/Paper/Scissors.
beginners/and-or:
- Add more useful examples to the operator table.
- Add info on "false friends" -- things like `if a or b <= 0`.
- Use "or" in the "Šťastná/bohatá" example.

Plus various littler rewordings.
@hroncok
Copy link
Member

left a comment

Looks good otherwise.

> [warning] Falešní kamarádi
>
> Pozor na to, že `and` a `or` nejsou anglická slovíčka, ale operátory

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member
Suggested change
> Pozor na to, že `and` a `or` nejsou anglická slovíčka, ale operátory
> Pozor na to, že `and` a `or` nejsou anglická slovíčka, ale operátory,
>
> Pozor na to, že `and` a `or` nejsou anglická slovíčka, ale operátory
> které spojují logické výrazy.
> Na *obě* strany `and` i `or` patří porovnání (nebo proměnná/výraz,

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member
Suggested change
> Na *obě* strany `and` i `or` patří porovnání (nebo proměnná/výraz,
> Na *obě* strany `and` i `or` patří výraz, jehož hodnota je `True`/`False`
> Pozor na to, že `and` a `or` nejsou anglická slovíčka, ale operátory
> které spojují logické výrazy.
> Na *obě* strany `and` i `or` patří porovnání (nebo proměnná/výraz,
>jehož hodnota je `True`/`False`):

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member
Suggested change
>jehož hodnota je `True`/`False`):
> (například porovnání).
print("Délka nemůže být záporná!")
```
> [warning] Falešní kamarádi

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member

tenhle výraz znám z výuky angličtiny (actually vs. aktuálně - false friends), ale v tomto kontextu mu úplně nerozumím. Budou mu rozumět čtenáři?

stastna = False
else:
print('Nerozumím!')
bohata_retezec = input('Jsi bohatá? ')
if bohata_retezec == 'ano':
if bohata_retezec == 'ano' or stastna_retezec == 'Ano':

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member
Suggested change
if bohata_retezec == 'ano' or stastna_retezec == 'Ano':
if bohata_retezec == 'ano' or bohata_retezec == 'Ano':
bohata = True
elif bohata_retezec == 'ne':
elif bohata_retezec == 'ne' or stastna_retezec == 'Ne':

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member
Suggested change
elif bohata_retezec == 'ne' or stastna_retezec == 'Ne':
elif bohata_retezec == 'ne' or bohata_retezec == 'Ne':
stastna = True
elif stastna_retezec == 'ne':
elif stastna_retezec == 'ne' or stastna_retezec == 'Ne':
stastna = False
else:
print('Nerozumím!')

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member

později přijde NameError, ale to se tady nezměnilo

Příkazy `if` se dají *zanořovat* (angl. *nest*).
V odsazeném (podmíněném) kousku může být další `if` s dalším odsazeným
kódem.
Třeba u tohoto programu, který rozdává naivní rady do života:

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member
Suggested change
Třeba u tohoto programu, který rozdává naivní rady do života:
Třeba u tohoto programu, který rozdává nejapné rady do života:
> [note] Poznámka pro Windows a starší Python
> V nečeských Windows s Pythonem 3.5 či nižším bude třeba před
> programem spustit `chcp 1250`, jinak bude program píšící české
> znaky končit chybou `UnicodeEncodeError`.

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member

to už teda není potřeba?

Python občas nesdílí lidské představy o tom, kde přesně chyba *je*,
a ukáže jen, kde si jí sám *všimnul*.
Python občas nesdílí lidské představy o tom, kde přesně chyba *je*.
Ukáže jen kde si jí sám *všimnul*.

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member
Suggested change
Ukáže jen kde si jí sám *všimnul*.
Ukáže jen, kde si jí sám *všimnul*.

@hroncok hroncok assigned encukou and unassigned hroncok Jul 2, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.