Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Doplnění Windows 10 #586

Open
wants to merge 2 commits into
base: master
Choose a base branch
from
Open

Doplnění Windows 10 #586

wants to merge 2 commits into from

Conversation

zuzejk
Copy link
Contributor

@zuzejk zuzejk commented Jan 16, 2020

navrhuji doplnit 🍷

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jan 16, 2020

Není tohle něco, co do Windows 10 přidali, takže ne všechny Windows 10 to tak mají?

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jan 16, 2020

Kdyby se ti nechtělo pracovat na slovíčkaření/upřesňování, můžu to vzít jako připomínku – kouknu na to v pondělí a zpracuju to do podoby, co se mi bude líbit.

Každopádně díky!

@janpipek
Copy link
Contributor

janpipek commented Jan 17, 2020

Není tohle něco, co do Windows 10 přidali, takže ne všechny Windows 10 to tak mají?

Indeed: https://devblogs.microsoft.com/python/python-in-the-windows-10-may-2019-update/

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jan 20, 2020

Doplnil jsem to.
Možná by to ale bylo lepší mít napřed v „živém“ kurzu, kde jsou koučové, a do kurzu pro samouky to dát až se to osvědčí.

@frenzymadness
Copy link
Member

frenzymadness commented Jan 21, 2020

Navrhuji to dát minimálně do PyLadies forku. Ovšem u nás dostávají instrukce k instalaci holky před kurzem jako úkol na doma, takže nemají ihned někoho k ruce.

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Jan 21, 2020

Můžete tam připsat poznámku – jsou to nové instrukce, jestli to nejde tak kontaktuj kouče :)

@frenzymadness
Copy link
Member

frenzymadness commented Jan 21, 2020

Můžete tam připsat poznámku – jsou to nové instrukce, jestli to nejde tak kontaktuj kouče :)

To platí pro jakékoli potíže, takže to není třeba.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

4 participants