New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Kurzy pro studenty jsou nekonzistentní #105

Open
hroncok opened this Issue Mar 27, 2016 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@hroncok
Member

hroncok commented Mar 27, 2016

(A částečně jsme to způsobil já.)

Z kurzů není poznat, co je univerzita, o je fakulta, co je název (respektive zkratka) kurzu. Navíc u kurzů, kde to vím, je to u různých kurzů v různém pořadí (ČVUT FEL vs FIT ČVUT - což jsme způsobil svým pull requestem, který přišel snad ve stejný den jako ten druhý nebo tak něco). Slovo "kurz" u každého kurzu je trochu redundantní a zbytečně zabírá místo.

Kurzy nemají žádný popis a není poznat, jestli jde o kurz Pythonu, o kurz programování, kde se používá Python, nebo o kurz nějaké konkrétní věci (například znalostní inženýrství), kde se Python využívá jen jako nástroj.

Navrhuji uchovávat v datech:

  • název i zkratku kurzu
  • zkratku a název fakulty
  • město
  • popisek kurzu

A pak to nějak vhodně zobrazit.

Trochu to samozřejmě narušují kurzy na MUNI, které jsou odkázány jako celek.

Možná je to overkill a stačilo by popisky kurzů ručně sjednotit :D

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Mar 27, 2016

Když se objeví výzva na Facebooku, tak se pak nelze divit, že pull requesty chodí ve stejný den a editují stejné věci :)

Ještě sem doplním odkaz, aby bylo vidět, o čem se tu bavíme:

Osobně mě trochu zaráží, že - pokud se dobře dívám - vlastně jen odkaz na ČVUT FEL (ten ode mě 😄 ) vede na nějaké rozumné materiály, ze kterých je vidět, o čem konkrétně ten kurz je a dokonce se z nich dá i něco přímo naučit. Ostatní odkazy vedou na sylaby nebo jen na výsledek hledání v informačním systému školy (a pak asi "hledej šmudlo").

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Mar 29, 2016

Když se objeví výzva na Facebooku...

Když se neobjeví, tak nic nepřijde 😆

Vítám návrhy na zlepšení i realizaci v PR. Ty postřehy jsou dobré. Můžeme přidat sloupec přímo pro VŠ a podobně. Data snad doplnit půjde, zatím jich není moc.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 15, 2016

Má se k tomu někdo? Už tam toho je povíc a nějaké lepší zobrazení by se možná opravdu hodilo. Nápady? Pull Requesty? 😜

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Aug 15, 2016

honzajavorek added a commit that referenced this issue Nov 26, 2016

Use UK flag to denote links to English resources
Also move courses to the bottom. They need to get reorganised
(#105, #140), the display doesn't really fit the data and currently
I'd say it's more important to emphasize the online resources. YMMV

Close #80
@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Feb 9, 2017

Nějaký řešení? Třeba generický link jako #140 (comment) do současných kategorií vůbec nemám jak dát.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment