New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Zestručnit texty #145

Open
honzajavorek opened this Issue Aug 20, 2016 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
1 participant
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

dívám se na python.cz, jak jsem slíbila
Čeho jsem si všimla první je strašně moc slov
musíš zkrátit věty
a přidat tam obráky
obrázky
i když píšu blog, jsem extrémně líná číst dlouhé články nebo věty
jak se říká: "Nemám čas na to, psát krátké články." Což já zcela chápu v tvém případě
ale chtěl jsi feedback :)


UX na hlavní stránce je v pohodě, snad najdu všechno, co jsem chtěla najít. Kategorie jsou dobře rozdělené. Takže tam nemusíš nic měnit.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 21, 2016

Zvládl by tohle @benabraham?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment