New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Kontrola nefunkčních odkazů #193

Open
honzajavorek opened this Issue Mar 2, 2017 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Mar 2, 2017

Do CI bychom mohli vrazit kontrolu, jestli nám nějaký odkaz na stránce neháže 404. Třeba v seznamu materiálů pro začátečníky je hodně odkazů a třeba už jsou některé mrtvé, ale nikdo to neví. Jsou na to většinou nějaké knihovny, na firemním blogu a dokumentaci máme nějaký Ruby balíček, který to dělá za nás. Nevím, jestli je něco i pro Python.

@PyDeq

This comment has been minimized.

PyDeq commented Mar 2, 2017

Nebylo by systematictejsi napsat poradne testy?

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Mar 2, 2017

@PyDeq: Testy na 404ky u externích odkazů? Jak by se to dělalo?

@honzajavorek: Pro Python asi něco existuje. A já mám něco co chci časem dát do Elsy. Je to primárně na interní odkazy u statických stránek, ale tady to pak asi půjde použít taky.
Trochu problém u externích odkazů je že nechceš aby ti 404ka blokovala deployment – mělo by to jen nějak otravovat.

BTW, momentálně situace není hrozná:

Not found: http://localhost/static/images/learning-python-web.svg
Got HTTP status 404 when accessing http://www.investaukce.cz/
[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]: https://pexe.so/
[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]: https://www.vaultier.org/
@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Mar 3, 2017

Ručně psané testy na odkazy versus nástroj, který se dá do CI a dělá to za mě mi přijde NIH versus hotové řešení :) Ano, u externích odkazů to pak blokuje deployment i nesouvisejících věcí, to je trochu otrava. My to ve firmě trpíme, vždy to aspoň upozorní a hned to opravíme, ale samozřejmě to není úplně čisté. Je otázka, jestli to není dostačující (good enough).

Startup Idea by byl nástroj, který to hlídá cronem a pošle PR nebo založí issue, když se rozbitý odkaz objeví. A určitě takový SaaS i existuje, možná přímo nějaké Google Web Dev tools, Content King nebo co já vím, nezkoumal jsem to :) Ale přijde mi to kanón na vrabce.

@brabitom

This comment has been minimized.

Contributor

brabitom commented Mar 3, 2017

@encukou: @PyDeq: Testy na 404ky u externích odkazů? Jak by se to dělalo?

Třeba jen přes urllib a následně zjištění kódu. Skript se spustí přes Cron a výsledky se uloží do logu, pošlou mailem, ....

@PyDeq

This comment has been minimized.

PyDeq commented Mar 3, 2017

Jak myslite...

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Nov 25, 2017

Toto by se mělo udělat i pro odkazy z JSONů apod., viz #248

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment