New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Stránka pro začátečníky by měla zmínit skupiny Učíme Python #206

Open
honzajavorek opened this Issue May 24, 2017 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented May 24, 2017

...kde si muže začátečník najít kouče na osobní konzultace

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented Jun 12, 2017

Myslíš tuto FB skupinu? https://www.facebook.com/groups/800923800012580/ "Najít kouče na osobní konzultace" není v tvém pinned postu vysloveně zmíněno a se vším ostatním odkazuješ na Pyonýry, tak možná přidat zmínku, že je to i seznamka pro osobní konzultace...

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment