Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Předělat seznam Pyv na něco lepšího, asi mapu #286

Open
honzajavorek opened this issue Sep 17, 2018 · 2 comments
Open

Předělat seznam Pyv na něco lepšího, asi mapu #286

honzajavorek opened this issue Sep 17, 2018 · 2 comments
Labels

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Sep 17, 2018

Seznam Pyv má své problémy už od svého vzniku: #281, #283, pyvec/pyvo.cz#105 (comment) A já si hlavně říkám, že tam má být stejně vlastně něco trochu jiného.

Pokud se někde nějaké Pyvo koná, člověk se to doví ze seznamu akcí. Smyslem té sekce je říct, že existují srazy jako takové a vlastně trochu lidem ukázat, že Python komunita je po celé republice. Jak je někdy mapa úplně blbý způsob na to něco zobrazit, tak v tomto případě si myslím, že by to bylo fér (cc @benabraham pls názor). Samozřejmě ideálně jen nějaká obrysová mapa, orientační.

Člověk přijde, uvidí mapu a jasně uvidí, kde se něco děje poblíž něj. Navíc cestující lidi (studenti apod.) jedním mrkem vidí, že Python je "tam i tam". Až po kliknutí na věc by se dostali na pyvo.cz a odpovídající stránku srazu.

No a abychom ukázali kde je opravdu Python, měli bychom tam mít i špendlíky s městy, ve kterých se koná https://pyladies.cz/, jelikož PyLadies jsou způsob, jak se lidé mohou zapojit, něco naučit, a většinou znamenají, že tam je komunita silnější, než když je ve městě jen Pyvo.

A PyData, PyWorkingy, Tkalce, Čtvrtkony, ... 🤔

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Sep 17, 2018

Bych se té mapy nebál. Cíl té sekce není zobrazit přehledné informace o Pyvech, ale hlavně ukázat že Pyva jsou a je jich hodně a asi je i nějaké blízko tebe :)

@benabraham
Copy link
Member

Asi jo, jen nějak zobrazit i to, že ve městě je toho víc…

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants