Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add a tutorial on how to ask, in Czech #309

Open
honzajavorek opened this issue Feb 4, 2019 · 2 comments
Open

Add a tutorial on how to ask, in Czech #309

honzajavorek opened this issue Feb 4, 2019 · 2 comments
Labels

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Feb 4, 2019

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Feb 5, 2019

Facebook nerad ukazuje věci nepřihlášeným, tak Mirovu odpověď zkopíruju i sem. (Doufám, @hroncok, že nemáš nic proti.)

Miro Hrončok:

Něco programuješ, něco nefunguje tak, jak bys čekal, někde je chyba.
Navíš si rady, potřebuješ pomoct. To se stává. Je to běžné, stává se to i ostříleným borkám a borcům,
co programují od svých 12 let a dneska jim táhne na padesát.

V tuto chvíli sám nejlépe víš:

  • o co se pokoušíš
  • jaký kód spuštíš
  • co se ve skutečnosati stalo
  • co jsi čekal, že se stane, ale nestalo se

Když tyhle informace dokážeše právně komunikovat, nejspíše ti tu někdo poradí.

Proto:

U každého dotazu rozvěď, co děláš, proč to děláš a co čekáš, že se má stát.

Příklad:

Ahoj, dělám podle návodu na naucse.python.cz hru Asteroids.
Stáhl jsem si podle materiálů obrázek vesmírné lodě, pojmenoval jsem ho shuttle2.png a uložil do složky s programem.
V programu načítám obrázek takto:

obrazek = pyglet.image.load(shuttle2.png)

Celý kód najdete na odkaze tady: ...

Očekávám, že se tato řádka načte a v proměnné obrazek bude něco, co pak použiju na další řádce (tam jsem se ještě nedostal, protože tady jsem se zasekl).

Dále:

U každého dotazu přesně napiš, co se přesně stalo. Nepiš „nefunguje“, „nejde“.
Někdy se stane, že se opravdu nic nestane (například, když čekáš, že se obrázek objeví v okně, ale neobjeví; program ale neskončí chybou), v takovém případě přesně napiš, co se nestalo.

Příklad:

Místo načtení do proměnné obrazek program skončil chybou. Ta chyba říká:

obrazek = pyglet.image.load(shuttle2.png)
NameError: name 'shuttle2' is not defined

Ať tu chybu čtu jak čtu, nerozumím tomu. shuttle2 je přece název toho souboru s obrázkem, ne?

Nebo:

Program sice neskončil chybou, ale v proměnné obrazek je None. To jsem nečekal.

Dej si pozor na to, když píšeš chybu, která se nestane s kódem, který jsi ukázal.
Například:

image = pyglet.image.load(...)
TypeError: expected str, bytes or os.PathLike object, not ellipsis

tato chyba se určitě nestala s kódem z ukázky výše. Pokud experimentuješ a dostáváš nové a nové chyby, vždy napiš, co jsi změnil, například:

Zkusil jsem řádku změnit na:

image = pyglet.image.load(...)

Ale teď je chyba mnohem složitější a vůbec jí nerozumím:

TypeError: expected str, bytes or os.PathLike object, not ellipsis

Nevím co je to bytes ani PathLike, natož ellipsis, o ničem z toho v materiálech zatím nebyla řeč.
Poradíte mi, co dělám špatně a jak této chybě více porozumět?

Pro komunikaci v této skupině bych ještě doporučil s každou novou informací nezakládat nový příspěvek, protože lidi, kteří zrovna nemají chuť ti poradit to může otravovat a můžou pak být naštvaní, když ti odpovídají. Skupina je pro všechny, nejen pro Tebe. Proto se drž toho, že jeden problém si zaslouží jeden příspěvek a pokud se problémem prokousáváš dál, přidávej o příspěvku další komentáře.
Všichni pak budou spokojenější:

  • ti, co pomoci chtějí, budou mít všechny informace od Tebe na jednom místě
  • ti, co pomoci nemohou nebo nechtějí, nebudou mít v celé skupině samé příspěvky jen od Tebe
  • Ty sám pak budeš mít všechny odpovědi na jednom místě

Super! Když se ti podaří vyřešit problém, ať už díky dobrým radám ostatních nebo navzdory špatným radám ostatních, je dobré vždy napsat: v čem byl tedy problém, jaks ho vyřešil (a případně i co naopak nefungovalo). pomůže to ostatním, pokud někdy budou mít podobný problém a najdou tenhle příspěvek.

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Feb 5, 2019

Nepsal jsem to jako sustainable tutorial a nevadí mi, pokud to někdo adaptuje, ale já na to čas mít nebudu.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants