Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add tutorial how to learn Python #310

Open
messa opened this issue Feb 5, 2019 · 4 comments
Open

Add tutorial how to learn Python #310

messa opened this issue Feb 5, 2019 · 4 comments
Labels

Comments

@messa
Copy link
Contributor

messa commented Feb 5, 2019

Hodil by se tutorial, jak se naučit programovat/Python. Hodně lidí (co chodí na pyworking sessions, nebo co se ptají on-line) se chce prostě “naučit programovat”, ale nemá nějakou konkrétnější představu, jako si např. pamatuju já u sebe.

Často lidi začínají u web scrapingu. Což není úplně špatné.

@messa messa changed the title Add tutorial hod to learn Add tutorial how to learn Python Feb 5, 2019
@encukou
Copy link
Member

encukou commented Feb 5, 2019

No, to pár let píšu: https://naucse.python.cz/course/pyladies/
Je to i nalinkované z https://python.cz/zacatecnici/

Co je potřeba přidat?

@messa
Copy link
Contributor Author

messa commented Feb 5, 2019

Spíš teda asi metatutorial než tutorial :) Celkově jak se učit, jaké jsou nároky na programátory, co může junior programátor dělat, jaké jsou nejlepší knížky. Tipy na projekty, co si lidi můžou zkusit udělat. Ne (další) tutorial, jak napsat funkci.

@messa
Copy link
Contributor Author

messa commented Feb 5, 2019

Sám nevím, co by to mělo být, já nic takového nepotřebuju :) Jen mám dojem, že je tu poptávka na něco takového. Třeba by stačilo info na Python.cz trochu restrukturalizovat (což je asi v plánu?). Anebo doplnit k tomu pár odstavců.

@messa
Copy link
Contributor Author

messa commented Feb 5, 2019

Něco zhruba podobného jako http://norvig.com/21-days.html

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants