Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Seznam členů #19

Closed
honzajavorek opened this issue Feb 4, 2017 · 3 comments
Closed

Seznam členů #19

honzajavorek opened this issue Feb 4, 2017 · 3 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

@honzajavorek honzajavorek commented Feb 4, 2017

Mít na webu seznam členů:

  • Jméno, příjmení
  • funkce/zodpovědnost
  • odkazy na profily
  • fotka

Bude mít větší smysl až bude Pyvec spolek.

(Původní nápad: pyvec/zapojse#1 (comment))

@honzajavorek
Copy link
Member Author

@honzajavorek honzajavorek commented Aug 26, 2017

Toto by mohl být rovnou kanonický seznam lidí, kteří jsou za něco zodpovědní. Ať už půjde o organizátorky PyLadies, PyWorkingu, Pyva, atd. Aby bylo jasné, kdo co řeší, i když není členem neziskovky. PyLadies už to mají trochu pro každé město takto: http://pyladies.cz/brno_info/ PyCon to má taky na webu: https://cz.pycon.org/2017/about/team/ Nikde ale není, kdo je zodpovědný za PyWorking nebo NePyvo, apod.

@honzajavorek
Copy link
Member Author

@honzajavorek honzajavorek commented Nov 11, 2020

Takhle to má EPS: https://www.europython-society.org/roster Mají vyřešení i GDPR:

Please note that some members have chosen not to have their name listed on this page.

@honzajavorek
Copy link
Member Author

@honzajavorek honzajavorek commented Nov 11, 2020

Nespojoval bych s #22, ale naopak bych navázal na #112 a udělal už rovnou seznam i počet. Rozeslal jsem dnes žádost o souhlas s uveřejněním na webu Pyvce všem aktuálním členům Pyvce. Dále by se mělo:

  • Upravit build tak, aby se do staženého seznamu vůbec neukládaly údaje, které nejsou potřeba (adresa, dob, gdpr_consent) #190
  • Přidat někam informace o tom, jak Pyvec zpracovává osobní údaje #99
  • upravit poznámky ve stanovach aby odrážely nový stav věci pyvec/docs.pyvec.org#178
  • Do šablony na https://docs.pyvec.org/operations/runbooks.html#jak-clenstvi přidat rovnou kolonku ala "souhlasím/nesouhlasím s uveřejněním na webu v seznamu členů Pyvce" pyvec/docs.pyvec.org#178
  • Dopracovat #112 a přidat do toho i seznam členů #190
  • Mergnout to a mít na webu seznam členů, juchů. A pozavírat všechny ty issues na GitHubu s tím související. #190
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

1 participant