Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (22 sloc) 1.25 KB
city: liberec
start: 2018-10-25 18:00:00
name: Liberecké Pyvo
number: 3
topic: Restart
venue: snyt
description: |
Liberecké Pyvo se nám přes léto trochu zadrhlo a byla by škoda, aby nepokračovalo. Pojďme ho poslední čtvrtek v říjnu restartovat. Ač se akce koná pod záštitou Python komunity, vítáni jsou programátoři a admini používající jakýkoli (i žádný) programovací jazyk.
Abychom věděli, s kolika lidmi můžeme počítat, prosím **[nahlaste svou účast](https://doodle.com/poll/4p9rbcxf7e5yw9zp)**. Díky!
Budeme rádi, vystoupíte-li s vlastním příspěvkem, či *lightning talkem*.
talks:
- title: Tajemství digitalního videa
description: Jaká úskalí skýtá obyčejné přehraní video souboru na počítači a jaká dědictví si tato problematika nese z éry analogového filmu a videa?
speakers:
- Ondřej Spáčil
- title: Windows subsystem for Linux
lightning: true
speakers:
- Ondřej Spáčil
- title: Lightning talks
description: |
Na závěr bude prostor pro krátké přednášky na libovolné téma. Jediným omezením je časový limit pět minut (včetně prostoru pro dotazy). Registrujte svůj *lightning talk* na [lipyvo.jdem.cz](http://lipyvo.jdem.cz/).