Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (21 sloc) 930 Bytes
city: ostrava
start: 2019-01-09 19:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: Jak jdou webové aplikace do světa
description: |
POZOR ZMĚNA! Protože první středa je hned 2. ledna, posouvá se Pyvo o
týden na středu 9. ledna.
Ahoj!
Napsat si webovou aplikaci dnes díky frameworkům zvládne i začátečník.
Potíže však nastanou, když by ji rád zpřístupnil celému světu. Kupovat
a provozovat si vlastní servery už se dnes nenosí a veřejné cloudy
nabízí široké spektrum možností. Pojďme se společně podívat, jak dostat
webovou aplikaci do veřejně přístupných cloudů.
Probereme si jednoduché možnosti, které jsou pro méně náročné uživatele
dostupné i zdarma, a dostane se i na komplexní využití cloudů s
možností škálování.
Těšíme se.
venue: vr-levsky
talks: []
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/257305776/