Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
45 lines (41 sloc) 2.03 KB
city: plzen
start: 2018-05-09 18:00:00
name: Plzeňské Pyvo
number: 3
topic: Data
venue: beer-factory
description: |
Ahoj všichni!
Po diskuzích s účastníky volíme pro třetí setkání téma "automatizace práce s většími objemy dat".
Start přednášek bude mezi 18:30 - 19:00.
Rezervujte si dostatek času, setkání s lidmi, kteří prošlapávají cestu technologiemi může být stejně přínosné, jako oficiální program.
Rádi bychom, abyste navázali tvalá spojenectví. Nemusíte být na všechny ty technologie a slepé uličky sami.
Těšíme se na setkání.
talks:
- title: Úvodní slovo
speakers:
- Filip Vaculík
- Tomáš Bedřich
- title: Pandas, analýza dat
description: |
Představení knihovny Pandas na praktickém příkladu ze skutečného světa, zpracování statistik PPC kampaní. Na vzorku dat si ukážeme, jak data načíst, provádět výpočty, filtrovat, řadit, seskupovat a spojovat.
speakers:
- Honza Smitka
- title: Validace datových struktur
description: |
Letmý průlet knihovnami pro validaci dat. Podrobněji se seznámíme s knihovnou Schematics. Ukážeme si reálné využití a zajímavější validační schémata.
speakers:
- Olda Taufer
- title: Anonymizace dat
lightning: true
description: |
Co s hromadami dat, když na vás za rohem číhají nástrahy jako ePrivacy a GDPR. Faker může být, v některých případech, řešení.
speakers:
- Jirka Prchlík
- title: Lightning talks
lightning: true
description: |
Pokud máte zkušenost se zajímavou technologii, projektem, nebo chcete prezentovat sebe, či svou firmu a její aktivity, nebojte se přihlásit o slovo. K dispozici můžete mít plných 5 minut pro své téma.
Témata možno domluvit mailem na filip.vaculik@jsi.cz případně ve vhodnou chvíli při akci.
Také sbíráme náměty na přednášky pro další Pyva viz. [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
urls: []